Plan zajęć

dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko

Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

l.kazmierczak@wez.uz.zgora.pl


Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć