Plan zajęć

dr inż. Michał Doligalski

Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki

M.Doligalski@imei.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Nieregularne
    Seminarium specjalistyczne 22INF-IK-SD(L) D
    Seminarium specjalistyczne I 32INF-ISM-SP/A D
    Seminarium specjalistyczne 21INF-ND (luty 2021) NST_WIEA_L
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
  Nr     Seminarium specjalistyczne 21INF-ND (luty 2021)
  Nr     Seminarium specjalistyczne 22INF-IK-SD(L)
  Nr     Seminarium specjalistyczne I 32INF-ISM-SP/A