Plan zajęć

dr Agnieszka Mobley

Instytut Neofilologii

a.mobley@in.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Piątek
16:00 18:00 Rezerwacja na egzamin poprawkowy z Historii Literatury Amerykańskiej   214 A-20 2023-02-24
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2023-02-24 Pi 16:00 18:00 Rezerwacja na egzamin poprawkowy z Historii Literatury Amerykańskiej   214 A-20