Plan zajęć

dr Agnieszka Kałużna

Instytut Neofilologii

a.kaluzna@in.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Poniedziałek
11:00 13:00 Egzamin   Aula H A-20 2023-02-06; 2023-02-20
Sobota
10:00 12:00 Egzamin   Aula H A-20 2023-02-11; 2023-02-25
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2023-02-06 Po 11:00 13:00 Egzamin   Aula H A-20
2023-02-11 So 10:00 12:00 Egzamin   Aula H A-20
2023-02-20 Po 11:00 13:00 Egzamin   Aula H A-20
2023-02-25 So 10:00 12:00 Egzamin   Aula H A-20