Plan zajęć

dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl

Zakład Metodologii Badań Społecznych
Instytut Pedagogiki

k.walentynowicz-moryl@wpps.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.

- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Wtorek
08:00 09:30 Metody statystyczne w pedagogice specjalnej 31PSpecjalna-JMS 417 A-16 D
09:45 11:10 Metodologia badań naukowych I 31PPiW-JMS 428 A-16 DN
09:45 11:20 Metodologia badań naukowych I 31PPiW-JMS 428 A-16 DP
11:25 13:00 Metodologia badań społecznych 11PED-LOG-SD 12a A-16 DP
13:20 14:45 Metodologia badań społecznych 11PED-PSiS-SD 417 A-16 DN
Środa
08:00 09:25 Wprowadzenie do socjologii 11PSocjalna-SP 29 A-16 DN
08:00 09:35 Metodologia badań społecznych 11PED-EPiW-SD 417 A-16 DP
09:40 11:15 Metodologia badań społecznych 11PED-RzTS-SD 417 A-16 DP
09:50 11:15 Wprowadzenie do socjologii 11PSpecjal-JMS 20 A-16 DN
11:30 13:00 Dyżur pracowniczy   D
13:10 14:45 Metodologia badań społecznych 11PED-POWiP-SD 417 A-16 DP
13:20 14:45 Wprowadzenie do socjologii 11PSpecjal-JMS 29 A-16 DN
15:00 16:30 Konsultacje   D
Czwartek
08:00 09:30 Komputer w badaniach społecznych 31PED-RESO-SP/lab.1 417 A-16 D
09:45 11:15 Komputer w badaniach społecznych 31PED-RESO-SP/lab.2 417 A-16 D
Piątek
09:50 11:15 Metodologia badań społecznych 11PED-EPiW-SD; 11PED-LOG-SD; 11PED-POWiP-SD; 11PED-PSiS-SD; 11PED-RzTS-SD DN
11:25 13:00 Wstęp do socjologii 11PPiW-JMS; 12PPiW-JMS DP
11:35 13:00 Metody i techniki badań pedagogicznych 31PED-LOG-SP; 31PED-POWiP-SP; 31PED-RESO-SP DN
13:15 14:45 Wprowadzenie do socjologii 11PED-LOG-SP; 11PED-POWiP-SP; 11PED-RzPK-SP D
15:30 17:45 Metodologia badań społecznych 11PED-EPiW-ND; 11PED-POWiP-ND; 11PED-RzTS-ND; 12PED-EPiW-ND 2022-01-07; 2022-01-21
Sobota
08:00 10:15 Metody i techniki badań pedagogicznych 31PED-POWiP-NP 417 A-16 2021-12-18
10:30 12:45 Metody i techniki badań pedagogicznych 31PED-POWiP-NP; 31PED-RESO-NP B A-16 2021-12-18
13:00 15:15 Metody i techniki badań pedagogicznych 31PED-RESO-NP 417 A-16 2021-12-18
15:30 17:45 Wprowadzenie do socjologii 11PED-LOG-NP; 11PED-POWiP-NP; 11PED-RzPK-NP 2021-12-04; 2021-12-18
18:00 20:15 Wstęp do socjologii 11PPiW-JMN; 12PPiW-JMN 2021-12-18
Niedziela
08:00 10:15 Komputer w badaniach społecznych 31PED-RESO-NP 417 A-16 2021-12-19; 2022-01-16
10:30 11:15 Metodologia badań naukowych I 31PPiW-JMN B A-16 2022-01-30
10:30 12:00 Metodologia badań naukowych I 31PPiW-JMN B A-16 2021-12-19; 2022-01-16
10:30 12:45 Komputer w badaniach społecznych 31PED-RESO-NP 417 A-16 2021-12-05
10:30 12:45 Metodologia badań społecznych 12PED-EPiW-ND/lab.3 417 A-16 2021-12-12; 2022-01-23
11:30 12:15 Metodologia badań naukowych I 31PPiW-JMN/lab.1 417 A-16 2022-01-30
12:15 13:45 Metodologia badań naukowych I 31PPiW-JMN/lab.1 417 A-16 2021-12-19; 2022-01-16
12:30 13:15 Metodologia badań naukowych I 31PPiW-JMN/lab.2 417 A-16 2022-01-30
13:00 14:30 Metodologia badań naukowych I 31PPiW-JMN B A-16 2021-12-05
13:00 15:15 Metodologia badań społecznych 11PED-EPiW-ND/lab.2; 12PED-EPiW-ND/lab.2 417 A-16 2021-12-12; 2022-01-23
14:00 15:30 Metodologia badań naukowych I 31PPiW-JMN/lab.2 417 A-16 2021-12-19; 2022-01-16
14:45 16:15 Metodologia badań naukowych I 31PPiW-JMN/lab.1 417 A-16 2021-12-05
15:30 17:45 Metodologia badań społecznych 11PED-EPiW-ND/lab.1 417 A-16 2021-12-12; 2022-01-23
15:30 17:45 Metodologia badań społecznych 11PED-POWiP-ND/lab.1 417 A-16 2022-01-09
15:30 17:45 Komputer w badaniach społecznych 31PED-RESO-NP 417 A-16 2022-01-30
16:30 18:00 Metodologia badań naukowych I 31PPiW-JMN/lab.2 417 A-16 2021-12-05
18:00 20:15 Metodologia badań społecznych 11PED-RzTS-ND 417 A-16 2022-01-23
18:00 20:15 Komputer w badaniach społecznych 31PED-RESO-NP 417 A-16 2022-01-16
18:00 20:15 Metodologia badań społecznych 11PED-POWiP-ND/lab.2 417 A-16 2022-01-09
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2021-12-03 Pi 09:50 11:15 Metodologia badań społecznych 11PED-EPiW-SD; 11PED-LOG-SD; 11PED-POWiP-SD; 11PED-PSiS-SD; 11PED-RzTS-SD
2021-12-03 Pi 11:35 13:00 Metody i techniki badań pedagogicznych 31PED-LOG-SP; 31PED-POWiP-SP; 31PED-RESO-SP
2021-12-03 Pi 13:15 14:45 Wprowadzenie do socjologii 11PED-LOG-SP; 11PED-POWiP-SP; 11PED-RzPK-SP
2021-12-04 So 15:30 17:45 Wprowadzenie do socjologii 11PED-LOG-NP; 11PED-POWiP-NP; 11PED-RzPK-NP
2021-12-05 Ni 10:30 12:45 Komputer w badaniach społecznych 31PED-RESO-NP 417 A-16
2021-12-05 Ni 13:00 14:30 Metodologia badań naukowych I 31PPiW-JMN B A-16
2021-12-05 Ni 14:45 16:15 Metodologia badań naukowych I 31PPiW-JMN/lab.1 417 A-16
2021-12-05 Ni 16:30 18:00 Metodologia badań naukowych I 31PPiW-JMN/lab.2 417 A-16
2021-12-07 Wt 08:00 09:30 Metody statystyczne w pedagogice specjalnej 31PSpecjalna-JMS 417 A-16
2021-12-07 Wt 09:45 11:20 Metodologia badań naukowych I 31PPiW-JMS 428 A-16
2021-12-07 Wt 11:25 13:00 Metodologia badań społecznych 11PED-LOG-SD 12a A-16
2021-12-08 Śr 08:00 09:35 Metodologia badań społecznych 11PED-EPiW-SD 417 A-16
2021-12-08 Śr 09:40 11:15 Metodologia badań społecznych 11PED-RzTS-SD 417 A-16
2021-12-08 Śr 11:30 13:00 Dyżur pracowniczy  
2021-12-08 Śr 13:10 14:45 Metodologia badań społecznych 11PED-POWiP-SD 417 A-16
2021-12-08 Śr 15:00 16:30 Konsultacje  
2021-12-09 Cz 08:00 09:30 Komputer w badaniach społecznych 31PED-RESO-SP/lab.1 417 A-16
2021-12-09 Cz 09:45 11:15 Komputer w badaniach społecznych 31PED-RESO-SP/lab.2 417 A-16
2021-12-10 Pi 11:25 13:00 Wstęp do socjologii 11PPiW-JMS; 12PPiW-JMS
2021-12-10 Pi 13:15 14:45 Wprowadzenie do socjologii 11PED-LOG-SP; 11PED-POWiP-SP; 11PED-RzPK-SP
2021-12-12 Ni 10:30 12:45 Metodologia badań społecznych 12PED-EPiW-ND/lab.3 417 A-16
2021-12-12 Ni 13:00 15:15 Metodologia badań społecznych 11PED-EPiW-ND/lab.2; 12PED-EPiW-ND/lab.2 417 A-16
2021-12-12 Ni 15:30 17:45 Metodologia badań społecznych 11PED-EPiW-ND/lab.1 417 A-16
2021-12-14 Wt 08:00 09:30 Metody statystyczne w pedagogice specjalnej 31PSpecjalna-JMS 417 A-16
2021-12-14 Wt 09:45 11:10 Metodologia badań naukowych I 31PPiW-JMS 428 A-16
2021-12-14 Wt 13:20 14:45 Metodologia badań społecznych 11PED-PSiS-SD 417 A-16
2021-12-15 Śr 08:00 09:25 Wprowadzenie do socjologii 11PSocjalna-SP 29 A-16
2021-12-15 Śr 09:50 11:15 Wprowadzenie do socjologii 11PSpecjal-JMS 20 A-16
2021-12-15 Śr 11:30 13:00 Dyżur pracowniczy  
2021-12-15 Śr 13:20 14:45 Wprowadzenie do socjologii 11PSpecjal-JMS 29 A-16
2021-12-15 Śr 15:00 16:30 Konsultacje  
2021-12-16 Cz 08:00 09:30 Komputer w badaniach społecznych 31PED-RESO-SP/lab.1 417 A-16
2021-12-16 Cz 09:45 11:15 Komputer w badaniach społecznych 31PED-RESO-SP/lab.2 417 A-16
2021-12-17 Pi 09:50 11:15 Metodologia badań społecznych 11PED-EPiW-SD; 11PED-LOG-SD; 11PED-POWiP-SD; 11PED-PSiS-SD; 11PED-RzTS-SD
2021-12-17 Pi 11:35 13:00 Metody i techniki badań pedagogicznych 31PED-LOG-SP; 31PED-POWiP-SP; 31PED-RESO-SP
2021-12-17 Pi 13:15 14:45 Wprowadzenie do socjologii 11PED-LOG-SP; 11PED-POWiP-SP; 11PED-RzPK-SP
2021-12-18 So 08:00 10:15 Metody i techniki badań pedagogicznych 31PED-POWiP-NP 417 A-16
2021-12-18 So 10:30 12:45 Metody i techniki badań pedagogicznych 31PED-POWiP-NP; 31PED-RESO-NP B A-16
2021-12-18 So 13:00 15:15 Metody i techniki badań pedagogicznych 31PED-RESO-NP 417 A-16
2021-12-18 So 15:30 17:45 Wprowadzenie do socjologii 11PED-LOG-NP; 11PED-POWiP-NP; 11PED-RzPK-NP
2021-12-18 So 18:00 20:15 Wstęp do socjologii 11PPiW-JMN; 12PPiW-JMN
2021-12-19 Ni 08:00 10:15 Komputer w badaniach społecznych 31PED-RESO-NP 417 A-16
2021-12-19 Ni 10:30 12:00 Metodologia badań naukowych I 31PPiW-JMN B A-16
2021-12-19 Ni 12:15 13:45 Metodologia badań naukowych I 31PPiW-JMN/lab.1 417 A-16
2021-12-19 Ni 14:00 15:30 Metodologia badań naukowych I 31PPiW-JMN/lab.2 417 A-16
2021-12-21 Wt 08:00 09:30 Komputer w badaniach społecznych 31PED-RESO-SP/lab.1 417 A-16
2021-12-21 Wt 09:45 11:15 Komputer w badaniach społecznych 31PED-RESO-SP/lab.2 417 A-16
2021-12-22 Śr 11:25 13:00 Wstęp do socjologii 11PPiW-JMS; 12PPiW-JMS
2021-12-22 Śr 13:15 14:45 Wprowadzenie do socjologii 11PED-LOG-SP; 11PED-POWiP-SP; 11PED-RzPK-SP
2022-01-04 Wt 08:00 09:30 Metody statystyczne w pedagogice specjalnej 31PSpecjalna-JMS 417 A-16
2022-01-04 Wt 09:45 11:10 Metodologia badań naukowych I 31PPiW-JMS 428 A-16
2022-01-04 Wt 13:20 14:45 Metodologia badań społecznych 11PED-PSiS-SD 417 A-16
2022-01-05 Śr 08:00 09:25 Wprowadzenie do socjologii 11PSocjalna-SP 29 A-16
2022-01-05 Śr 09:50 11:15 Wprowadzenie do socjologii 11PSpecjal-JMS 20 A-16
2022-01-05 Śr 11:30 13:00 Dyżur pracowniczy  
2022-01-05 Śr 13:20 14:45 Wprowadzenie do socjologii 11PSpecjal-JMS 29 A-16
2022-01-05 Śr 15:00 16:30 Konsultacje  
2022-01-07 Pi 15:30 17:45 Metodologia badań społecznych 11PED-EPiW-ND; 11PED-POWiP-ND; 11PED-RzTS-ND; 12PED-EPiW-ND
2022-01-09 Ni 15:30 17:45 Metodologia badań społecznych 11PED-POWiP-ND/lab.1 417 A-16
2022-01-09 Ni 18:00 20:15 Metodologia badań społecznych 11PED-POWiP-ND/lab.2 417 A-16
2022-01-11 Wt 08:00 09:30 Metody statystyczne w pedagogice specjalnej 31PSpecjalna-JMS 417 A-16
2022-01-11 Wt 09:45 11:20 Metodologia badań naukowych I 31PPiW-JMS 428 A-16
2022-01-11 Wt 11:25 13:00 Metodologia badań społecznych 11PED-LOG-SD 12a A-16
2022-01-12 Śr 08:00 09:35 Metodologia badań społecznych 11PED-EPiW-SD 417 A-16
2022-01-12 Śr 09:40 11:15 Metodologia badań społecznych 11PED-RzTS-SD 417 A-16
2022-01-12 Śr 11:30 13:00 Dyżur pracowniczy  
2022-01-12 Śr 13:10 14:45 Metodologia badań społecznych 11PED-POWiP-SD 417 A-16
2022-01-12 Śr 15:00 16:30 Konsultacje  
2022-01-13 Cz 08:00 09:30 Komputer w badaniach społecznych 31PED-RESO-SP/lab.1 417 A-16
2022-01-13 Cz 09:45 11:15 Komputer w badaniach społecznych 31PED-RESO-SP/lab.2 417 A-16
2022-01-14 Pi 11:25 13:00 Wstęp do socjologii 11PPiW-JMS; 12PPiW-JMS
2022-01-14 Pi 13:15 14:45 Wprowadzenie do socjologii 11PED-LOG-SP; 11PED-POWiP-SP; 11PED-RzPK-SP
2022-01-16 Ni 08:00 10:15 Komputer w badaniach społecznych 31PED-RESO-NP 417 A-16
2022-01-16 Ni 10:30 12:00 Metodologia badań naukowych I 31PPiW-JMN B A-16
2022-01-16 Ni 12:15 13:45 Metodologia badań naukowych I 31PPiW-JMN/lab.1 417 A-16
2022-01-16 Ni 14:00 15:30 Metodologia badań naukowych I 31PPiW-JMN/lab.2 417 A-16
2022-01-16 Ni 18:00 20:15 Komputer w badaniach społecznych 31PED-RESO-NP 417 A-16
2022-01-18 Wt 08:00 09:30 Metody statystyczne w pedagogice specjalnej 31PSpecjalna-JMS 417 A-16
2022-01-18 Wt 09:45 11:10 Metodologia badań naukowych I 31PPiW-JMS 428 A-16
2022-01-18 Wt 13:20 14:45 Metodologia badań społecznych 11PED-PSiS-SD 417 A-16
2022-01-19 Śr 08:00 09:25 Wprowadzenie do socjologii 11PSocjalna-SP 29 A-16
2022-01-19 Śr 09:50 11:15 Wprowadzenie do socjologii 11PSpecjal-JMS 20 A-16
2022-01-19 Śr 11:30 13:00 Dyżur pracowniczy  
2022-01-19 Śr 13:20 14:45 Wprowadzenie do socjologii 11PSpecjal-JMS 29 A-16
2022-01-19 Śr 15:00 16:30 Konsultacje  
2022-01-20 Cz 08:00 09:30 Komputer w badaniach społecznych 31PED-RESO-SP/lab.1 417 A-16
2022-01-20 Cz 09:45 11:15 Komputer w badaniach społecznych 31PED-RESO-SP/lab.2 417 A-16
2022-01-21 Pi 09:50 11:15 Metodologia badań społecznych 11PED-EPiW-SD; 11PED-LOG-SD; 11PED-POWiP-SD; 11PED-PSiS-SD; 11PED-RzTS-SD
2022-01-21 Pi 11:35 13:00 Metody i techniki badań pedagogicznych 31PED-LOG-SP; 31PED-POWiP-SP; 31PED-RESO-SP
2022-01-21 Pi 13:15 14:45 Wprowadzenie do socjologii 11PED-LOG-SP; 11PED-POWiP-SP; 11PED-RzPK-SP
2022-01-21 Pi 15:30 17:45 Metodologia badań społecznych 11PED-EPiW-ND; 11PED-POWiP-ND; 11PED-RzTS-ND; 12PED-EPiW-ND
2022-01-23 Ni 10:30 12:45 Metodologia badań społecznych 12PED-EPiW-ND/lab.3 417 A-16
2022-01-23 Ni 13:00 15:15 Metodologia badań społecznych 11PED-EPiW-ND/lab.2; 12PED-EPiW-ND/lab.2 417 A-16
2022-01-23 Ni 15:30 17:45 Metodologia badań społecznych 11PED-EPiW-ND/lab.1 417 A-16
2022-01-23 Ni 18:00 20:15 Metodologia badań społecznych 11PED-RzTS-ND 417 A-16
2022-01-25 Wt 08:00 09:30 Metody statystyczne w pedagogice specjalnej 31PSpecjalna-JMS 417 A-16
2022-01-25 Wt 09:45 11:20 Metodologia badań naukowych I 31PPiW-JMS 428 A-16
2022-01-25 Wt 11:25 13:00 Metodologia badań społecznych 11PED-LOG-SD 12a A-16
2022-01-26 Śr 08:00 09:35 Metodologia badań społecznych 11PED-EPiW-SD 417 A-16
2022-01-26 Śr 09:40 11:15 Metodologia badań społecznych 11PED-RzTS-SD 417 A-16
2022-01-26 Śr 11:30 13:00 Dyżur pracowniczy  
2022-01-26 Śr 13:10 14:45 Metodologia badań społecznych 11PED-POWiP-SD 417 A-16
2022-01-26 Śr 15:00 16:30 Konsultacje  
2022-01-27 Cz 08:00 09:30 Komputer w badaniach społecznych 31PED-RESO-SP/lab.1 417 A-16
2022-01-27 Cz 09:45 11:15 Komputer w badaniach społecznych 31PED-RESO-SP/lab.2 417 A-16
2022-01-28 Pi 09:50 11:15 Metodologia badań społecznych 11PED-EPiW-SD; 11PED-LOG-SD; 11PED-POWiP-SD; 11PED-PSiS-SD; 11PED-RzTS-SD
2022-01-28 Pi 11:35 13:00 Metody i techniki badań pedagogicznych 31PED-LOG-SP; 31PED-POWiP-SP; 31PED-RESO-SP
2022-01-28 Pi 13:15 14:45 Wprowadzenie do socjologii 11PED-LOG-SP; 11PED-POWiP-SP; 11PED-RzPK-SP
2022-01-30 Ni 10:30 11:15 Metodologia badań naukowych I 31PPiW-JMN B A-16
2022-01-30 Ni 11:30 12:15 Metodologia badań naukowych I 31PPiW-JMN/lab.1 417 A-16
2022-01-30 Ni 12:30 13:15 Metodologia badań naukowych I 31PPiW-JMN/lab.2 417 A-16
2022-01-30 Ni 15:30 17:45 Komputer w badaniach społecznych 31PED-RESO-NP 417 A-16