Plan zajęć

dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ

Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

s.saniuk@wez.uz.zgora.pl


Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć