Plan zajęć

mgr Richard Sharp

Instytut Neofilologii

r.sharp@in.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Poniedziałek
11:30 13:00 Kultura współczesna krajów angielskiego obszaru językowego 21F-ANG-SD21 Aula H A-20 2023-01-30
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2023-01-30 Po 11:30 13:00 Kultura współczesna krajów angielskiego obszaru językowego 21F-ANG-SD21 Aula H A-20