Plan zajęć

dr hab. Bernadetta Nitschke-Szram, prof. UZ

Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa
Instytut Nauk Prawnych

B.Nitschke@wpa.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Środa
07:30 09:05 Przedmiot do wyboru II - O torturach i karaniu, rozważania z historii prawa sądowego 21ADM-SP; 22ADM-SP 2022-01-26
11:00 12:30 Seminarium dyplomowe I 31ADM-SP 203 A-41 2022-01-26
11:00 12:30 Seminarium magisterskie III 51PR-SM; 52PR-SM; 53PR-SM 203 A-41 2022-01-26
Niedziela
13:05 15:20 Przedmiot do wyboru II - O torturach i karaniu, rozważania z historii prawa sądowego 21ADM-NP; 22ADM-NP 2022-01-23
17:15 18:00 Historia powszechna prawa 11PR-NM 2022-01-23
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2022-01-23 Ni 13:05 15:20 Przedmiot do wyboru II - O torturach i karaniu, rozważania z historii prawa sądowego 21ADM-NP; 22ADM-NP
2022-01-23 Ni 17:15 18:00 Historia powszechna prawa 11PR-NM
2022-01-26 Śr 07:30 09:05 Przedmiot do wyboru II - O torturach i karaniu, rozważania z historii prawa sądowego 21ADM-SP; 22ADM-SP
2022-01-26 Śr 11:00 12:30 Seminarium dyplomowe I 31ADM-SP 203 A-41
2022-01-26 Śr 11:00 12:30 Seminarium magisterskie III 51PR-SM; 52PR-SM; 53PR-SM 203 A-41