Plan zajęć

dr Ewaryst Kowalczyk

Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego
Instytut Nauk Prawnych

e.kowalczyk@wpa.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Poniedziałek
07:30 09:00 Prawo gospodarcze publiczne i ochrony konkurencji - kazuistyka 51PR-SM; 52PR-SM; 53PR-SM; 54PR-SM 202 A-41 D
11:00 12:30 Prawo administracyjne II 23PR-SM 48 A-16 D
12:45 14:15 Prawo administracyjne II 24PR-SM 48 A-16 D
14:30 16:00 Prawo administracyjne II 21PR-SM 48 A-16 D
16:20 17:50 Prawo gospodarcze publiczne i ochrony konkurencji - kazuistyka 51PR-SM; 52PR-SM; 53PR-SM; 54PR-SM 202 A-41 D
18:10 19:40 Prawo administracyjne II 22PR-SM C A-16 D
Wtorek
08:00 09:00 Prawo rzymskie - I termin 11PR-SM; 12PR-SM; 13PR-SM; 14PR-SM 104 A-41 2023-06-27
11:00 12:30 Rada Dyscypliny Nauki Prawne   204 A-41 2023-06-27
Środa
09:15 10:45 Prawo administracyjne II 24PR-SM 001 A-41 2023-06-14
zajęcia z 15.05.2023
09:15 10:45 Prawo administracyjne II 21PR-SM 001 A-41 2023-06-21
zajęcia z 15.05.2023
12:15 13:45 Prawo gospodarcze publiczne i ochrony konkurencji - kazuistyka 51PR-SM; 52PR-SM; 53PR-SM; 54PR-SM 001 A-41 2023-06-14
zajęcia z 15.05.2023
12:15 13:45 Prawo gospodarcze publiczne i ochrony konkurencji - kazuistyka 51PR-SM; 52PR-SM; 53PR-SM; 54PR-SM C A-16 2023-06-21
zajęcia z 15.05.2023
14:00 15:30 Prawo administracyjne II 22PR-SM 001 A-41 2023-06-14
zajęcia z 15.05.2023
14:00 15:30 Prawo administracyjne II 23PR-SM 001 A-41 2023-06-21
zajęcia z 15.05.2023
16:15 17:45 Prawo rzymskie 11PR-SM; 12PR-SM; 13PR-SM; 14PR-SM 203 A-41 D
17:50 19:20 Prawo rzymskie 11PR-SM; 12PR-SM; 13PR-SM; 14PR-SM 203 A-41 2023-06-14
zajęcia z 17.05.2023
17:50 19:20 Prawo rzymskie 11PR-SM; 12PR-SM; 13PR-SM; 14PR-SM 203 A-41 2023-06-21
zajęcia z 10.05.2023
Niedziela
08:00 09:00 Wprowadzenie do partnerstwa publiczno-prywatnego 11ZPiPPP 005 A-0 WPiA-ZPiPPP-lato
08:00 09:00 Prawo rzymskie - I termin 11PR-NM 202 A-41 2023-06-25
09:05 10:05 Zamówienia publiczne - I termin 31ADM-AP-NP 202 A-41 2023-06-25
09:15 10:45 Prawo administracyjne II 21PR-NM 105 A-41 WPiA-N
11:00 12:30 Prawo rzymskie 11PR-NM 012 A-41 WPiA-N
12:50 14:20 Zamówienia publiczne 31ADM-AP-NP 10 A-16 WPiA-N
16:15 17:55 Postępowanie sądowo-administracyjne 11ADM-AO-ND 010 A-41 WPiA-N
18:00 19:30 Prawo administracyjne II 21PR-NM 105 A-41 2023-06-04
zajęcia z 14.05.2023
18:00 19:30 Prawo administracyjne II 21PR-NM 105 A-41 2023-06-18
zajęcia z 21.05.2023
Nieregularne
    REZERWACJA   D
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2023-06-04 Ni 08:00 09:00 Wprowadzenie do partnerstwa publiczno-prywatnego 11ZPiPPP 005 A-0
2023-06-04 Ni 09:15 10:45 Prawo administracyjne II 21PR-NM 105 A-41
2023-06-04 Ni 11:00 12:30 Prawo rzymskie 11PR-NM 012 A-41
2023-06-04 Ni 12:50 14:20 Zamówienia publiczne 31ADM-AP-NP 10 A-16
2023-06-04 Ni 16:15 17:55 Postępowanie sądowo-administracyjne 11ADM-AO-ND 010 A-41
2023-06-04 Ni 18:00 19:30 Prawo administracyjne II 21PR-NM 105 A-41
zajęcia z 14.05.2023
2023-06-05 Po 07:30 09:00 Prawo gospodarcze publiczne i ochrony konkurencji - kazuistyka 51PR-SM; 52PR-SM; 53PR-SM; 54PR-SM 202 A-41
2023-06-05 Po 11:00 12:30 Prawo administracyjne II 23PR-SM 48 A-16
2023-06-05 Po 12:45 14:15 Prawo administracyjne II 24PR-SM 48 A-16
2023-06-05 Po 14:30 16:00 Prawo administracyjne II 21PR-SM 48 A-16
2023-06-05 Po 16:20 17:50 Prawo gospodarcze publiczne i ochrony konkurencji - kazuistyka 51PR-SM; 52PR-SM; 53PR-SM; 54PR-SM 202 A-41
2023-06-05 Po 18:10 19:40 Prawo administracyjne II 22PR-SM C A-16
2023-06-12 Po 07:30 09:00 Prawo gospodarcze publiczne i ochrony konkurencji - kazuistyka 51PR-SM; 52PR-SM; 53PR-SM; 54PR-SM 202 A-41
2023-06-12 Po 11:00 12:30 Prawo administracyjne II 23PR-SM 48 A-16
2023-06-12 Po 12:45 14:15 Prawo administracyjne II 24PR-SM 48 A-16
2023-06-12 Po 14:30 16:00 Prawo administracyjne II 21PR-SM 48 A-16
2023-06-12 Po 16:20 17:50 Prawo gospodarcze publiczne i ochrony konkurencji - kazuistyka 51PR-SM; 52PR-SM; 53PR-SM; 54PR-SM 202 A-41
2023-06-12 Po 18:10 19:40 Prawo administracyjne II 22PR-SM C A-16
2023-06-14 Śr 09:15 10:45 Prawo administracyjne II 24PR-SM 001 A-41
zajęcia z 15.05.2023
2023-06-14 Śr 12:15 13:45 Prawo gospodarcze publiczne i ochrony konkurencji - kazuistyka 51PR-SM; 52PR-SM; 53PR-SM; 54PR-SM 001 A-41
zajęcia z 15.05.2023
2023-06-14 Śr 14:00 15:30 Prawo administracyjne II 22PR-SM 001 A-41
zajęcia z 15.05.2023
2023-06-14 Śr 16:15 17:45 Prawo rzymskie 11PR-SM; 12PR-SM; 13PR-SM; 14PR-SM 203 A-41
2023-06-14 Śr 17:50 19:20 Prawo rzymskie 11PR-SM; 12PR-SM; 13PR-SM; 14PR-SM 203 A-41
zajęcia z 17.05.2023
2023-06-18 Ni 08:00 09:00 Wprowadzenie do partnerstwa publiczno-prywatnego 11ZPiPPP 005 A-0
2023-06-18 Ni 09:15 10:45 Prawo administracyjne II 21PR-NM 105 A-41
2023-06-18 Ni 11:00 12:30 Prawo rzymskie 11PR-NM 012 A-41
2023-06-18 Ni 12:50 14:20 Zamówienia publiczne 31ADM-AP-NP 10 A-16
2023-06-18 Ni 16:15 17:55 Postępowanie sądowo-administracyjne 11ADM-AO-ND 010 A-41
2023-06-18 Ni 18:00 19:30 Prawo administracyjne II 21PR-NM 105 A-41
zajęcia z 21.05.2023
2023-06-19 Po 07:30 09:00 Prawo gospodarcze publiczne i ochrony konkurencji - kazuistyka 51PR-SM; 52PR-SM; 53PR-SM; 54PR-SM 202 A-41
2023-06-19 Po 11:00 12:30 Prawo administracyjne II 23PR-SM 48 A-16
2023-06-19 Po 12:45 14:15 Prawo administracyjne II 24PR-SM 48 A-16
2023-06-19 Po 14:30 16:00 Prawo administracyjne II 21PR-SM 48 A-16
2023-06-19 Po 16:20 17:50 Prawo gospodarcze publiczne i ochrony konkurencji - kazuistyka 51PR-SM; 52PR-SM; 53PR-SM; 54PR-SM 202 A-41
2023-06-19 Po 18:10 19:40 Prawo administracyjne II 22PR-SM C A-16
2023-06-21 Śr 09:15 10:45 Prawo administracyjne II 21PR-SM 001 A-41
zajęcia z 15.05.2023
2023-06-21 Śr 12:15 13:45 Prawo gospodarcze publiczne i ochrony konkurencji - kazuistyka 51PR-SM; 52PR-SM; 53PR-SM; 54PR-SM C A-16
zajęcia z 15.05.2023
2023-06-21 Śr 14:00 15:30 Prawo administracyjne II 23PR-SM 001 A-41
zajęcia z 15.05.2023
2023-06-21 Śr 16:15 17:45 Prawo rzymskie 11PR-SM; 12PR-SM; 13PR-SM; 14PR-SM 203 A-41
2023-06-21 Śr 17:50 19:20 Prawo rzymskie 11PR-SM; 12PR-SM; 13PR-SM; 14PR-SM 203 A-41
zajęcia z 10.05.2023
2023-06-25 Ni 08:00 09:00 Prawo rzymskie - I termin 11PR-NM 202 A-41
2023-06-25 Ni 09:05 10:05 Zamówienia publiczne - I termin 31ADM-AP-NP 202 A-41
2023-06-27 Wt 08:00 09:00 Prawo rzymskie - I termin 11PR-SM; 12PR-SM; 13PR-SM; 14PR-SM 104 A-41
2023-06-27 Wt 11:00 12:30 Rada Dyscypliny Nauki Prawne   204 A-41
  Nr     REZERWACJA