Plan zajęć

dr Katarzyna Huk

Katedra Logistyki i Systemów Informacyjnych
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

k.huk@wez.uz.zgora.pl


Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć