Plan zajęć

dr Ewa Żołnierczyk

Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego
Instytut Nauk Prawnych

e.zolnierczyk@wpa.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Wtorek
11:00 12:30 Rada Dyscypliny Nauki Prawne   204 A-41 2022-02-22
11:00 12:30 Rada Dyscypliny Nauki Prawne - terminy rezerwowe   204 A-41 2022-01-25
Piątek
07:30 09:00 Podstawy prawa ochrony środowiska 31ADM-SP 203 A-41 2022-01-28
09:15 10:40 Prawo administracyjne - zagadnienia rozszerzone 21ADM-AO-SD 004 A-41 2022-01-28
11:00 12:30 Szczególne prawo administracyjne 21ADM-SP 202 A-41 2022-01-28
12:45 14:15 Szczególne prawo administracyjne 22ADM-SP 203 A-41 2022-01-28
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2022-01-25 Wt 11:00 12:30 Rada Dyscypliny Nauki Prawne - terminy rezerwowe   204 A-41
2022-01-28 Pi 07:30 09:00 Podstawy prawa ochrony środowiska 31ADM-SP 203 A-41
2022-01-28 Pi 09:15 10:40 Prawo administracyjne - zagadnienia rozszerzone 21ADM-AO-SD 004 A-41
2022-01-28 Pi 11:00 12:30 Szczególne prawo administracyjne 21ADM-SP 202 A-41
2022-01-28 Pi 12:45 14:15 Szczególne prawo administracyjne 22ADM-SP 203 A-41
2022-02-22 Wt 11:00 12:30 Rada Dyscypliny Nauki Prawne   204 A-41