Plan zajęć

dr n. med. Agnieszka Szczepek

Katedra Humanizacji Medycyny i Seksuologii
Instytut Nauk o Zdrowiu

A.Szczepek@cm.uz.zgora.pl


Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć