Plan zajęć

prof. dr hab. Emil Panek

Katedra Innowacji i Przedsiębiorczości
Instytut Ekonomii i Finansów

e.panek@wez.uz.zgora.pl


Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć