Plan zajęć

mgr Otylia Schönborn

Zakład Pielęgniarstwa
Instytut Nauk o Zdrowiu

o.schonborn@cm.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Sobota
13:45 17:30 Opieka i edukacja terapeutyczna nad chorym z przetoką i leczeniu ran przewlekłych 1 PIEL-ND 22/23/ćwA 303 A-22 2023-01-28
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2023-01-28 So 13:45 17:30 Opieka i edukacja terapeutyczna nad chorym z przetoką i leczeniu ran przewlekłych 1 PIEL-ND 22/23/ćwA 303 A-22