Plan zajęć

dr hab. inż. Joanna Zarębska, prof. UZ

Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

j.zarebska@wez.uz.zgora.pl


Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć