Plan zajęć

dr Agnieszka Łazar

Instytut Neofilologii

a.lazar@in.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Piątek
10:00 14:00 Gramatyka opisowa języka rosyjskiego I - Egzamin 21F-ROS-SP21 115 A-20 2023-02-24
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2023-02-24 Pi 10:00 14:00 Gramatyka opisowa języka rosyjskiego I - Egzamin 21F-ROS-SP21 115 A-20