Plan zajęć

mgr Peter Preston

Instytut Neofilologii

p.preston@in.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Sobota
08:00 15:00 Egzamin PNJA sesja poprawkowa   A A-16 2023-02-18
11:00 18:00 Egzamin PNJA sesja poprawkowa   10 A-16 2023-02-18
15:00 17:00 Egzamin PNJA sesja poprawkowa   104 A-20 2023-02-18
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2023-02-18 So 08:00 15:00 Egzamin PNJA sesja poprawkowa   A A-16
2023-02-18 So 11:00 18:00 Egzamin PNJA sesja poprawkowa   10 A-16
2023-02-18 So 15:00 17:00 Egzamin PNJA sesja poprawkowa   104 A-20