Plan zajęć

dr inż. Marzena Jasiewicz

Instytut Inżynierii Środowiska

m.jasiewicz@iis.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Nieregularne
    Seminarium dyplomowe 28IS-ND-IS WBAIŚ_BUD-N
    Praktyki 15IS-SP; 25IS-NP D
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
  Nr     Praktyki 15IS-SP; 25IS-NP
  Nr     Seminarium dyplomowe 28IS-ND-IS