Plan zajęć

dr inż. Bartłomiej Sulikowski

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Środa
08:00 09:30 Bezpieczeństwo w systemach i sieciach komputerowych L33INF-SSI-SP/C 409 A-2 D//
09:35 11:05 Bezpieczeństwo w systemach i sieciach komputerowych L33INF-SSI-SP/A 409 A-2 D//
11:15 12:45 Sieci komputerowe L23INF-SP/B 212 A-2 D//
12:50 14:20 Sieci komputerowe L23INF-SP/A 212 A-2 D//
Czwartek
07:40 09:10 Bezpieczeństwo w systemach i sieciach komputerowych W33INF-SSI-SP 115 A-2 D//
09:15 10:45 Bezpieczeństwo w systemach i sieciach komputerowych L33INF-SSI-SP/B 409 A-2 D//
10:45 12:00 Seminarium Instytuowe ISSI I  412 A-2 D//
12:05 13:30 Konsultacje I  422a A-2 D//
13:40 15:10 Systemy komunikacyjne E-biznesu L31E-B-SP/B 212 A-2 D//
15:15 16:45 Systemy komunikacyjne E-biznesu L31E-B-SP/A 212 A-2 D//
Niedziela
07:30 09:00 Bezpieczeństwo w systemach i sieciach komputerowych W32INF-SSI-NP 128 A-2 NST_WIEA_Z //
09:15 10:45 Bezpieczeństwo w systemach i sieciach komputerowych L32INF-SSI-NP 212 A-2 NST_WIEA_Z //
10:50 11:30 Konsultacje I  422a A-2 NST_WIEA_Z //
Nieregularne
    Seminarium specjalistyczne P41AiR-KSSiD-NP   NST_WIEA_Z //
    Seminarium specjalistyczne P42AiR-KSSiD-SP   D//
    Seminarium specjalistyczne P42INF-SSI-NP/B   NST_WIEA_Z //
    Seminarium specjalistyczne P43INF-SSI-SP/B   D//
    Seminarium specjalistyczne P43INF-SSI-SP/C   D//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.