Plan zajęć

dr inż. Małgorzata Mazurkiewicz

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Wtorek
07:55 09:20 Metody programowania sterowników logicznych W11AiR-SD (luty 2019) 319 A-2 DI//
09:25 10:50 Metody programowania sterowników logicznych L11AiR-SD (luty 2019) 319 A-2 DI//
10:55 11:40 Konsultacje I  324 A-2 D//
Czwartek
10:45 12:00 Seminarium Instytuowe ISSI I  412 A-2 D//
Nieregularne
    Seminarium specjalistyczne P41AiR-KSSiD-NP   NST_WIEA_Z //
    Seminarium specjalistyczne P42INF-SSI-NP/A   NST_WIEA_Z //
    Seminarium specjalistyczne P43INF-SSI-SP/A   D//
    Seminarium specjalistyczne P43INF-SSI-SP/C   D//
    Seminarium specjalistyczne I P41E-B-SP   D//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.