Plan zajęć

dr Marcin Kośmider

Wydział Fizyki i Astronomii

Instytut Fizyki

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
08:15 09:00 Fundamentals of programming/Podstawy języków skryptowych/Podstawy programowania W11Ast-SP; 11FM-SP; 11F-SP; 31 F-SP-Wietnam 329 A-29 D//
09:15 11:00 Fundamentals of programming/Podstawy języków skryptowych/Podstawy programowania L11Ast-SP; 11FM-SP; 11F-SP; 31 F-SP-Wietnam 329 A-29 D//
Wtorek
09:15 11:00 Fundamentals of programming/Podstawy języków skryptowych/Podstawy programowania L11Ast-SP; 11FM-SP; 11F-SP; 31 F-SP-Wietnam 329 A-29 D//
11:15 12:00 Seminaria wydziałowe i instytutowe I  106 A-29 D//
12:15 14:00 Rada Instytutu I  106 A-29 D//
Środa
07:30 10:00 Metody programowania w zastosowaniach naukowych L11F-SD 329 A-29 D//Przedmiot dotyczy Fizyki Komputerowej
12:15 14:00 Analiza sygnałów W21FM-SP 329 A-29 D//
14:15 15:45 Analiza sygnałów P21FM-SP 329 A-29 D//
Piątek
09:15 10:00 Metody programowania w zastosowaniach naukowych W11F-SD 329 A-29 D//Przedmiot dotyczy Fizyki Komputerowej, zajęcia odbywać się będą środy godz: 10:15 do 11:00 w sali 329 A-29
10:30 12:15 Analiza sygnałów L21FM-SP 329 A-29 D//
Nieregularne
    Zajęcia popularyzujące fizykę, astronomię i wydział I    D//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.