Plan zajęć

dr Sebastian Żurek

Instytut Fizyki

S.Zurek@if.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Poniedziałek
12:45 14:15 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab4 305 A-29 D
14:30 16:00 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab1 305 A-29 D
17:00 18:30 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab5 305 A-29 D
18:45 20:15 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab3 305 A-29 D
Wtorek
09:15 10:45 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab2 305 A-29 D
11:15 14:00 Seminaria, rady dyscypliny   106 A-29 D
Środa
11:00 12:30 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab7 305 A-29 D
12:45 14:15 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab6 305 A-29 D
16:15 17:45 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab8 305 A-29 D
18:00 19:30 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab9 305 A-29 D
Czwartek
07:30 09:45 Zastosowanie technik komputerowych w nauczaniu fizyki 11FIZ-SD 329 A-29 D
Zajęcia dla specjalności Fizyka Nauczycielska
13:15 14:45 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab10 305 A-29 D
Piątek
07:30 09:45 Wstęp do uczenia maszynowego 21FIZ-SD 329 A-29 D
Zajęcia dla specjalności Fizyka Komputerowa
10:00 10:45 Programowanie obiektowe 21FIZ-SP 329 A-29 D
12:45 13:30 Instrumentarium, obrazowanie i diagnostyka medyczna II 31FM-SP 305 A-29 D
13:35 14:20 Instrumentarium, obrazowanie i diagnostyka medyczna II 31FM-SP 305 A-29 D
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2023-10-04 Śr 11:00 12:30 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab7 305 A-29
2023-10-04 Śr 12:45 14:15 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab6 305 A-29
2023-10-04 Śr 16:15 17:45 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab8 305 A-29
2023-10-04 Śr 18:00 19:30 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab9 305 A-29
2023-10-05 Cz 07:30 09:45 Zastosowanie technik komputerowych w nauczaniu fizyki 11FIZ-SD 329 A-29
Zajęcia dla specjalności Fizyka Nauczycielska
2023-10-05 Cz 13:15 14:45 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab10 305 A-29
2023-10-06 Pi 07:30 09:45 Wstęp do uczenia maszynowego 21FIZ-SD 329 A-29
Zajęcia dla specjalności Fizyka Komputerowa
2023-10-06 Pi 10:00 10:45 Programowanie obiektowe 21FIZ-SP 329 A-29
2023-10-06 Pi 12:45 13:30 Instrumentarium, obrazowanie i diagnostyka medyczna II 31FM-SP 305 A-29
2023-10-06 Pi 13:35 14:20 Instrumentarium, obrazowanie i diagnostyka medyczna II 31FM-SP 305 A-29
2023-10-09 Po 12:45 14:15 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab4 305 A-29
2023-10-09 Po 14:30 16:00 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab1 305 A-29
2023-10-09 Po 17:00 18:30 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab5 305 A-29
2023-10-09 Po 18:45 20:15 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab3 305 A-29
2023-10-10 Wt 09:15 10:45 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab2 305 A-29
2023-10-10 Wt 11:15 14:00 Seminaria, rady dyscypliny   106 A-29
2023-10-11 Śr 11:00 12:30 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab7 305 A-29
2023-10-11 Śr 12:45 14:15 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab6 305 A-29
2023-10-11 Śr 16:15 17:45 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab8 305 A-29
2023-10-11 Śr 18:00 19:30 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab9 305 A-29
2023-10-12 Cz 07:30 09:45 Zastosowanie technik komputerowych w nauczaniu fizyki 11FIZ-SD 329 A-29
Zajęcia dla specjalności Fizyka Nauczycielska
2023-10-12 Cz 13:15 14:45 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab10 305 A-29
2023-10-13 Pi 07:30 09:45 Wstęp do uczenia maszynowego 21FIZ-SD 329 A-29
Zajęcia dla specjalności Fizyka Komputerowa
2023-10-13 Pi 10:00 10:45 Programowanie obiektowe 21FIZ-SP 329 A-29
2023-10-13 Pi 12:45 13:30 Instrumentarium, obrazowanie i diagnostyka medyczna II 31FM-SP 305 A-29
2023-10-13 Pi 13:35 14:20 Instrumentarium, obrazowanie i diagnostyka medyczna II 31FM-SP 305 A-29
2023-10-16 Po 12:45 14:15 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab4 305 A-29
2023-10-16 Po 14:30 16:00 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab1 305 A-29
2023-10-16 Po 17:00 18:30 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab5 305 A-29
2023-10-16 Po 18:45 20:15 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab3 305 A-29
2023-10-17 Wt 09:15 10:45 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab2 305 A-29
2023-10-17 Wt 11:15 14:00 Seminaria, rady dyscypliny   106 A-29
2023-10-18 Śr 11:00 12:30 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab7 305 A-29
2023-10-18 Śr 12:45 14:15 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab6 305 A-29
2023-10-18 Śr 16:15 17:45 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab8 305 A-29
2023-10-18 Śr 18:00 19:30 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab9 305 A-29
2023-10-19 Cz 07:30 09:45 Zastosowanie technik komputerowych w nauczaniu fizyki 11FIZ-SD 329 A-29
Zajęcia dla specjalności Fizyka Nauczycielska
2023-10-19 Cz 13:15 14:45 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab10 305 A-29
2023-10-20 Pi 07:30 09:45 Wstęp do uczenia maszynowego 21FIZ-SD 329 A-29
Zajęcia dla specjalności Fizyka Komputerowa
2023-10-20 Pi 10:00 10:45 Programowanie obiektowe 21FIZ-SP 329 A-29
2023-10-20 Pi 12:45 13:30 Instrumentarium, obrazowanie i diagnostyka medyczna II 31FM-SP 305 A-29
2023-10-20 Pi 13:35 14:20 Instrumentarium, obrazowanie i diagnostyka medyczna II 31FM-SP 305 A-29
2023-10-23 Po 12:45 14:15 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab4 305 A-29
2023-10-23 Po 14:30 16:00 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab1 305 A-29
2023-10-23 Po 17:00 18:30 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab5 305 A-29
2023-10-23 Po 18:45 20:15 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab3 305 A-29
2023-10-24 Wt 09:15 10:45 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab2 305 A-29
2023-10-24 Wt 11:15 14:00 Seminaria, rady dyscypliny   106 A-29
2023-10-25 Śr 11:00 12:30 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab7 305 A-29
2023-10-25 Śr 12:45 14:15 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab6 305 A-29
2023-10-25 Śr 16:15 17:45 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab8 305 A-29
2023-10-25 Śr 18:00 19:30 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab9 305 A-29
2023-10-26 Cz 07:30 09:45 Zastosowanie technik komputerowych w nauczaniu fizyki 11FIZ-SD 329 A-29
Zajęcia dla specjalności Fizyka Nauczycielska
2023-10-26 Cz 13:15 14:45 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab10 305 A-29
2023-10-27 Pi 07:30 09:45 Wstęp do uczenia maszynowego 21FIZ-SD 329 A-29
Zajęcia dla specjalności Fizyka Komputerowa
2023-10-27 Pi 10:00 10:45 Programowanie obiektowe 21FIZ-SP 329 A-29
2023-10-27 Pi 12:45 13:30 Instrumentarium, obrazowanie i diagnostyka medyczna II 31FM-SP 305 A-29
2023-10-27 Pi 13:35 14:20 Instrumentarium, obrazowanie i diagnostyka medyczna II 31FM-SP 305 A-29
2023-11-02 Cz 07:30 09:45 Zastosowanie technik komputerowych w nauczaniu fizyki 11FIZ-SD 329 A-29
Zajęcia dla specjalności Fizyka Nauczycielska
2023-11-02 Cz 13:15 14:45 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab10 305 A-29
2023-11-03 Pi 07:30 09:45 Wstęp do uczenia maszynowego 21FIZ-SD 329 A-29
Zajęcia dla specjalności Fizyka Komputerowa
2023-11-03 Pi 10:00 10:45 Programowanie obiektowe 21FIZ-SP 329 A-29
2023-11-03 Pi 12:45 13:30 Instrumentarium, obrazowanie i diagnostyka medyczna II 31FM-SP 305 A-29
2023-11-03 Pi 13:35 14:20 Instrumentarium, obrazowanie i diagnostyka medyczna II 31FM-SP 305 A-29
2023-11-06 Po 12:45 14:15 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab4 305 A-29
2023-11-06 Po 14:30 16:00 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab1 305 A-29
2023-11-06 Po 17:00 18:30 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab5 305 A-29
2023-11-06 Po 18:45 20:15 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab3 305 A-29
2023-11-07 Wt 09:15 10:45 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab2 305 A-29
2023-11-07 Wt 11:15 14:00 Seminaria, rady dyscypliny   106 A-29
2023-11-08 Śr 11:00 12:30 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab7 305 A-29
2023-11-08 Śr 12:45 14:15 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab6 305 A-29
2023-11-08 Śr 16:15 17:45 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab8 305 A-29
2023-11-08 Śr 18:00 19:30 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab9 305 A-29
2023-11-09 Cz 07:30 09:45 Zastosowanie technik komputerowych w nauczaniu fizyki 11FIZ-SD 329 A-29
Zajęcia dla specjalności Fizyka Nauczycielska
2023-11-09 Cz 13:15 14:45 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab10 305 A-29
2023-11-10 Pi 07:30 09:45 Wstęp do uczenia maszynowego 21FIZ-SD 329 A-29
Zajęcia dla specjalności Fizyka Komputerowa
2023-11-10 Pi 10:00 10:45 Programowanie obiektowe 21FIZ-SP 329 A-29
2023-11-10 Pi 12:45 13:30 Instrumentarium, obrazowanie i diagnostyka medyczna II 31FM-SP 305 A-29
2023-11-10 Pi 13:35 14:20 Instrumentarium, obrazowanie i diagnostyka medyczna II 31FM-SP 305 A-29
2023-11-13 Po 12:45 14:15 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab4 305 A-29
2023-11-13 Po 14:30 16:00 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab1 305 A-29
2023-11-13 Po 17:00 18:30 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab5 305 A-29
2023-11-13 Po 18:45 20:15 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab3 305 A-29
2023-11-14 Wt 09:15 10:45 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab2 305 A-29
2023-11-14 Wt 11:15 14:00 Seminaria, rady dyscypliny   106 A-29
2023-11-15 Śr 11:00 12:30 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab7 305 A-29
2023-11-15 Śr 12:45 14:15 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab6 305 A-29
2023-11-15 Śr 16:15 17:45 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab8 305 A-29
2023-11-15 Śr 18:00 19:30 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab9 305 A-29
2023-11-16 Cz 07:30 09:45 Zastosowanie technik komputerowych w nauczaniu fizyki 11FIZ-SD 329 A-29
Zajęcia dla specjalności Fizyka Nauczycielska
2023-11-16 Cz 13:15 14:45 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab10 305 A-29
2023-11-17 Pi 07:30 09:45 Wstęp do uczenia maszynowego 21FIZ-SD 329 A-29
Zajęcia dla specjalności Fizyka Komputerowa
2023-11-17 Pi 10:00 10:45 Programowanie obiektowe 21FIZ-SP 329 A-29
2023-11-17 Pi 12:45 13:30 Instrumentarium, obrazowanie i diagnostyka medyczna II 31FM-SP 305 A-29
2023-11-17 Pi 13:35 14:20 Instrumentarium, obrazowanie i diagnostyka medyczna II 31FM-SP 305 A-29
2023-11-20 Po 12:45 14:15 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab4 305 A-29
2023-11-20 Po 14:30 16:00 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab1 305 A-29
2023-11-20 Po 17:00 18:30 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab5 305 A-29
2023-11-20 Po 18:45 20:15 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab3 305 A-29
2023-11-21 Wt 09:15 10:45 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab2 305 A-29
2023-11-21 Wt 11:15 14:00 Seminaria, rady dyscypliny   106 A-29
2023-11-22 Śr 11:00 12:30 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab7 305 A-29
2023-11-22 Śr 12:45 14:15 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab6 305 A-29
2023-11-22 Śr 16:15 17:45 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab8 305 A-29
2023-11-22 Śr 18:00 19:30 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab9 305 A-29
2023-11-23 Cz 07:30 09:45 Zastosowanie technik komputerowych w nauczaniu fizyki 11FIZ-SD 329 A-29
Zajęcia dla specjalności Fizyka Nauczycielska
2023-11-23 Cz 13:15 14:45 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab10 305 A-29
2023-11-24 Pi 07:30 09:45 Wstęp do uczenia maszynowego 21FIZ-SD 329 A-29
Zajęcia dla specjalności Fizyka Komputerowa
2023-11-24 Pi 10:00 10:45 Programowanie obiektowe 21FIZ-SP 329 A-29
2023-11-24 Pi 12:45 13:30 Instrumentarium, obrazowanie i diagnostyka medyczna II 31FM-SP 305 A-29
2023-11-24 Pi 13:35 14:20 Instrumentarium, obrazowanie i diagnostyka medyczna II 31FM-SP 305 A-29
2023-11-27 Po 12:45 14:15 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab4 305 A-29
2023-11-27 Po 14:30 16:00 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab1 305 A-29
2023-11-27 Po 17:00 18:30 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab5 305 A-29
2023-11-27 Po 18:45 20:15 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab3 305 A-29
2023-11-28 Wt 09:15 10:45 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab2 305 A-29
2023-11-28 Wt 11:15 14:00 Seminaria, rady dyscypliny   106 A-29
2023-11-29 Śr 11:00 12:30 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab7 305 A-29
2023-11-29 Śr 12:45 14:15 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab6 305 A-29
2023-11-29 Śr 16:15 17:45 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab8 305 A-29
2023-11-29 Śr 18:00 19:30 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab9 305 A-29
2023-11-30 Cz 07:30 09:45 Zastosowanie technik komputerowych w nauczaniu fizyki 11FIZ-SD 329 A-29
Zajęcia dla specjalności Fizyka Nauczycielska
2023-11-30 Cz 13:15 14:45 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab10 305 A-29
2023-12-01 Pi 07:30 09:45 Wstęp do uczenia maszynowego 21FIZ-SD 329 A-29
Zajęcia dla specjalności Fizyka Komputerowa
2023-12-01 Pi 10:00 10:45 Programowanie obiektowe 21FIZ-SP 329 A-29
2023-12-01 Pi 12:45 13:30 Instrumentarium, obrazowanie i diagnostyka medyczna II 31FM-SP 305 A-29
2023-12-01 Pi 13:35 14:20 Instrumentarium, obrazowanie i diagnostyka medyczna II 31FM-SP 305 A-29
2023-12-04 Po 12:45 14:15 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab4 305 A-29
2023-12-04 Po 14:30 16:00 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab1 305 A-29
2023-12-04 Po 17:00 18:30 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab5 305 A-29
2023-12-04 Po 18:45 20:15 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab3 305 A-29
2023-12-05 Wt 09:15 10:45 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab2 305 A-29
2023-12-05 Wt 11:15 14:00 Seminaria, rady dyscypliny   106 A-29
2023-12-06 Śr 11:00 12:30 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab7 305 A-29
2023-12-06 Śr 12:45 14:15 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab6 305 A-29
2023-12-06 Śr 16:15 17:45 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab8 305 A-29
2023-12-06 Śr 18:00 19:30 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab9 305 A-29
2023-12-07 Cz 07:30 09:45 Zastosowanie technik komputerowych w nauczaniu fizyki 11FIZ-SD 329 A-29
Zajęcia dla specjalności Fizyka Nauczycielska
2023-12-07 Cz 13:15 14:45 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab10 305 A-29
2023-12-08 Pi 07:30 09:45 Wstęp do uczenia maszynowego 21FIZ-SD 329 A-29
Zajęcia dla specjalności Fizyka Komputerowa
2023-12-08 Pi 10:00 10:45 Programowanie obiektowe 21FIZ-SP 329 A-29
2023-12-08 Pi 12:45 13:30 Instrumentarium, obrazowanie i diagnostyka medyczna II 31FM-SP 305 A-29
2023-12-08 Pi 13:35 14:20 Instrumentarium, obrazowanie i diagnostyka medyczna II 31FM-SP 305 A-29
2023-12-11 Po 12:45 14:15 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab4 305 A-29
2023-12-11 Po 14:30 16:00 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab1 305 A-29
2023-12-11 Po 17:00 18:30 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab5 305 A-29
2023-12-11 Po 18:45 20:15 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab3 305 A-29
2023-12-12 Wt 09:15 10:45 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab2 305 A-29
2023-12-12 Wt 11:15 14:00 Seminaria, rady dyscypliny   106 A-29
2023-12-13 Śr 11:00 12:30 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab7 305 A-29
2023-12-13 Śr 12:45 14:15 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab6 305 A-29
2023-12-13 Śr 16:15 17:45 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab8 305 A-29
2023-12-13 Śr 18:00 19:30 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab9 305 A-29
2023-12-14 Cz 07:30 09:45 Zastosowanie technik komputerowych w nauczaniu fizyki 11FIZ-SD 329 A-29
Zajęcia dla specjalności Fizyka Nauczycielska
2023-12-14 Cz 13:15 14:45 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab10 305 A-29
2023-12-15 Pi 07:30 09:45 Wstęp do uczenia maszynowego 21FIZ-SD 329 A-29
Zajęcia dla specjalności Fizyka Komputerowa
2023-12-15 Pi 10:00 10:45 Programowanie obiektowe 21FIZ-SP 329 A-29
2023-12-15 Pi 12:45 13:30 Instrumentarium, obrazowanie i diagnostyka medyczna II 31FM-SP 305 A-29
2023-12-15 Pi 13:35 14:20 Instrumentarium, obrazowanie i diagnostyka medyczna II 31FM-SP 305 A-29
2023-12-18 Po 12:45 14:15 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab4 305 A-29
2023-12-18 Po 14:30 16:00 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab1 305 A-29
2023-12-18 Po 17:00 18:30 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab5 305 A-29
2023-12-18 Po 18:45 20:15 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab3 305 A-29
2023-12-19 Wt 09:15 10:45 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab2 305 A-29
2023-12-19 Wt 11:15 14:00 Seminaria, rady dyscypliny   106 A-29
2023-12-20 Śr 11:00 12:30 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab7 305 A-29
2023-12-20 Śr 12:45 14:15 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab6 305 A-29
2023-12-20 Śr 16:15 17:45 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab8 305 A-29
2023-12-20 Śr 18:00 19:30 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab9 305 A-29
2023-12-21 Cz 07:30 09:45 Zastosowanie technik komputerowych w nauczaniu fizyki 11FIZ-SD 329 A-29
Zajęcia dla specjalności Fizyka Nauczycielska
2023-12-21 Cz 13:15 14:45 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab10 305 A-29
2023-12-22 Pi 07:30 09:45 Wstęp do uczenia maszynowego 21FIZ-SD 329 A-29
Zajęcia dla specjalności Fizyka Komputerowa
2023-12-22 Pi 10:00 10:45 Programowanie obiektowe 21FIZ-SP 329 A-29
2023-12-22 Pi 12:45 13:30 Instrumentarium, obrazowanie i diagnostyka medyczna II 31FM-SP 305 A-29
2023-12-22 Pi 13:35 14:20 Instrumentarium, obrazowanie i diagnostyka medyczna II 31FM-SP 305 A-29
2024-01-08 Po 12:45 14:15 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab4 305 A-29
2024-01-08 Po 14:30 16:00 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab1 305 A-29
2024-01-08 Po 17:00 18:30 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab5 305 A-29
2024-01-08 Po 18:45 20:15 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab3 305 A-29
2024-01-09 Wt 09:15 10:45 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab2 305 A-29
2024-01-09 Wt 11:15 14:00 Seminaria, rady dyscypliny   106 A-29
2024-01-10 Śr 11:00 12:30 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab7 305 A-29
2024-01-10 Śr 12:45 14:15 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab6 305 A-29
2024-01-10 Śr 16:15 17:45 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab8 305 A-29
2024-01-10 Śr 18:00 19:30 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab9 305 A-29
2024-01-11 Cz 07:30 09:45 Zastosowanie technik komputerowych w nauczaniu fizyki 11FIZ-SD 329 A-29
Zajęcia dla specjalności Fizyka Nauczycielska
2024-01-11 Cz 13:15 14:45 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab10 305 A-29
2024-01-12 Pi 07:30 09:45 Wstęp do uczenia maszynowego 21FIZ-SD 329 A-29
Zajęcia dla specjalności Fizyka Komputerowa
2024-01-12 Pi 10:00 10:45 Programowanie obiektowe 21FIZ-SP 329 A-29
2024-01-12 Pi 12:45 13:30 Instrumentarium, obrazowanie i diagnostyka medyczna II 31FM-SP 305 A-29
2024-01-12 Pi 13:35 14:20 Instrumentarium, obrazowanie i diagnostyka medyczna II 31FM-SP 305 A-29
2024-01-15 Po 12:45 14:15 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab4 305 A-29
2024-01-15 Po 14:30 16:00 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab1 305 A-29
2024-01-15 Po 17:00 18:30 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab5 305 A-29
2024-01-15 Po 18:45 20:15 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab3 305 A-29
2024-01-16 Wt 09:15 10:45 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab2 305 A-29
2024-01-16 Wt 11:15 14:00 Seminaria, rady dyscypliny   106 A-29
2024-01-17 Śr 11:00 12:30 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab7 305 A-29
2024-01-17 Śr 12:45 14:15 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab6 305 A-29
2024-01-17 Śr 16:15 17:45 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab8 305 A-29
2024-01-17 Śr 18:00 19:30 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab9 305 A-29
2024-01-18 Cz 07:30 09:45 Zastosowanie technik komputerowych w nauczaniu fizyki 11FIZ-SD 329 A-29
Zajęcia dla specjalności Fizyka Nauczycielska
2024-01-18 Cz 13:15 14:45 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab10 305 A-29
2024-01-19 Pi 07:30 09:45 Wstęp do uczenia maszynowego 21FIZ-SD 329 A-29
Zajęcia dla specjalności Fizyka Komputerowa
2024-01-19 Pi 10:00 10:45 Programowanie obiektowe 21FIZ-SP 329 A-29
2024-01-19 Pi 12:45 13:30 Instrumentarium, obrazowanie i diagnostyka medyczna II 31FM-SP 305 A-29
2024-01-19 Pi 13:35 14:20 Instrumentarium, obrazowanie i diagnostyka medyczna II 31FM-SP 305 A-29
2024-01-22 Po 12:45 14:15 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab4 305 A-29
2024-01-22 Po 14:30 16:00 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab1 305 A-29
2024-01-22 Po 17:00 18:30 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab5 305 A-29
2024-01-22 Po 18:45 20:15 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab3 305 A-29
2024-01-23 Wt 09:15 10:45 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab2 305 A-29
2024-01-23 Wt 11:15 14:00 Seminaria, rady dyscypliny   106 A-29
2024-01-24 Śr 11:00 12:30 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab7 305 A-29
2024-01-24 Śr 12:45 14:15 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab6 305 A-29
2024-01-24 Śr 16:15 17:45 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab8 305 A-29
2024-01-24 Śr 18:00 19:30 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab9 305 A-29
2024-01-25 Cz 07:30 09:45 Zastosowanie technik komputerowych w nauczaniu fizyki 11FIZ-SD 329 A-29
Zajęcia dla specjalności Fizyka Nauczycielska
2024-01-25 Cz 13:15 14:45 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab10 305 A-29
2024-01-26 Pi 07:30 09:45 Wstęp do uczenia maszynowego 21FIZ-SD 329 A-29
Zajęcia dla specjalności Fizyka Komputerowa
2024-01-26 Pi 10:00 10:45 Programowanie obiektowe 21FIZ-SP 329 A-29
2024-01-26 Pi 12:45 13:30 Instrumentarium, obrazowanie i diagnostyka medyczna II 31FM-SP 305 A-29
2024-01-26 Pi 13:35 14:20 Instrumentarium, obrazowanie i diagnostyka medyczna II 31FM-SP 305 A-29
2024-01-29 Po 12:45 14:15 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab4 305 A-29
2024-01-29 Po 14:30 16:00 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab1 305 A-29
2024-01-29 Po 17:00 18:30 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab5 305 A-29
2024-01-29 Po 18:45 20:15 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab3 305 A-29
2024-01-30 Wt 09:15 10:45 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab2 305 A-29
2024-01-30 Wt 11:15 14:00 Seminaria, rady dyscypliny   106 A-29
2024-01-31 Śr 11:00 12:30 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab7 305 A-29
2024-01-31 Śr 12:45 14:15 Biofizyka 1 LEK-JMS 23/24/lab6 305 A-29
2024-01-31 Śr 16:15 17:45 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab8 305 A-29
2024-01-31 Śr 18:00 19:30 Biofizyka 1 LEK-JMN 23/24/lab9 305 A-29