Rezerwacje

dr Magdalena Łysakowska

Instytut Matematyki

Zakład Algebry i Geometrii

Email: M.Lysakowska@wmie.uz.zgora.pl

Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji