Plan zajęć

dr Joanna Zegzuła - Nowak

Wydział Humanistyczny

Instytut Filozofii

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Czwartek
12:00 13:00 REZERWACJA E  Aula J A-20 27-06-2019; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.