Plan zajęć

prof. dr hab. Wiesław Leoński

Instytut Fizyki

W.Leonski@if.uz.zgora.pl

Filtr:
Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Poniedziałek
12:00 13:00 Podstawy fizykii IV -Optyka, Fizyka współczesna   D
13:15 14:45 Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna/Podstawy fizyki IV - Optyka, fizyka wspólczesna 21Ast-SP; 21FM-SP; 21F-SP; Erasmus/AV; Erasmus/IM D
demonstracje do wykładów dr S. Jerzyniak
15:00 17:30 Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna/Podstawy fizyki IV - Optyka, fizyka wspólczesna 21Ast-SP; 21FM-SP; 21F-SP; Erasmus/AV; Erasmus/IM D
Wtorek
11:15 14:00 Seminaria, rady dyscypliny   D
Środa
11:00 11:45 Wykład monograficzny (w dyscyplinie) 21SDNSiT/Fiz 2021-06-09
11:00 12:30 Seminarium doktoranckie - wydz. elektr. 21SDNSiT/Fiz DN
11:00 12:30 Wykład monograficzny (w dyscyplinie) 21SDNSiT/Fiz 2021-04-28; 2021-05-12; 2021-05-26
11:50 12:35 Seminarium doktoranckie - wydz. elektr. 21SDNSiT/Fiz 2021-06-09
12:31 14:00 Wykład monograficzny (w dyscyplinie) 21SDNSiT/Fiz 2021-05-19; 2021-06-02; 2021-06-16
12:40 14:10 Seminarium doktoranckie - wydz. elektr. 21SDNSiT/Fiz 2021-05-26; 2021-06-09
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2021-04-19 Po 12:00 13:00 Podstawy fizykii IV -Optyka, Fizyka współczesna  
2021-04-19 Po 13:15 14:45 Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna/Podstawy fizyki IV - Optyka, fizyka wspólczesna 21Ast-SP; 21FM-SP; 21F-SP; Erasmus/AV; Erasmus/IM
demonstracje do wykładów dr S. Jerzyniak
2021-04-19 Po 15:00 17:30 Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna/Podstawy fizyki IV - Optyka, fizyka wspólczesna 21Ast-SP; 21FM-SP; 21F-SP; Erasmus/AV; Erasmus/IM
2021-04-20 Wt 11:15 14:00 Seminaria, rady dyscypliny  
2021-04-21 Śr 11:00 12:30 Seminarium doktoranckie - wydz. elektr. 21SDNSiT/Fiz
2021-04-26 Po 12:00 13:00 Podstawy fizykii IV -Optyka, Fizyka współczesna  
2021-04-26 Po 13:15 14:45 Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna/Podstawy fizyki IV - Optyka, fizyka wspólczesna 21Ast-SP; 21FM-SP; 21F-SP; Erasmus/AV; Erasmus/IM
demonstracje do wykładów dr S. Jerzyniak
2021-04-26 Po 15:00 17:30 Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna/Podstawy fizyki IV - Optyka, fizyka wspólczesna 21Ast-SP; 21FM-SP; 21F-SP; Erasmus/AV; Erasmus/IM
2021-04-27 Wt 11:15 14:00 Seminaria, rady dyscypliny  
2021-04-28 Śr 11:00 12:30 Wykład monograficzny (w dyscyplinie) 21SDNSiT/Fiz
2021-05-04 Wt 11:15 14:00 Seminaria, rady dyscypliny  
2021-05-05 Śr 11:00 12:30 Seminarium doktoranckie - wydz. elektr. 21SDNSiT/Fiz
2021-05-10 Po 12:00 13:00 Podstawy fizykii IV -Optyka, Fizyka współczesna  
2021-05-10 Po 13:15 14:45 Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna/Podstawy fizyki IV - Optyka, fizyka wspólczesna 21Ast-SP; 21FM-SP; 21F-SP; Erasmus/AV; Erasmus/IM
demonstracje do wykładów dr S. Jerzyniak
2021-05-10 Po 15:00 17:30 Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna/Podstawy fizyki IV - Optyka, fizyka wspólczesna 21Ast-SP; 21FM-SP; 21F-SP; Erasmus/AV; Erasmus/IM
2021-05-11 Wt 11:15 14:00 Seminaria, rady dyscypliny  
2021-05-12 Śr 11:00 12:30 Wykład monograficzny (w dyscyplinie) 21SDNSiT/Fiz
2021-05-17 Po 12:00 13:00 Podstawy fizykii IV -Optyka, Fizyka współczesna  
2021-05-17 Po 13:15 14:45 Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna/Podstawy fizyki IV - Optyka, fizyka wspólczesna 21Ast-SP; 21FM-SP; 21F-SP; Erasmus/AV; Erasmus/IM
demonstracje do wykładów dr S. Jerzyniak
2021-05-17 Po 15:00 17:30 Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna/Podstawy fizyki IV - Optyka, fizyka wspólczesna 21Ast-SP; 21FM-SP; 21F-SP; Erasmus/AV; Erasmus/IM
2021-05-18 Wt 11:15 14:00 Seminaria, rady dyscypliny  
2021-05-19 Śr 11:00 12:30 Seminarium doktoranckie - wydz. elektr. 21SDNSiT/Fiz
2021-05-19 Śr 12:31 14:00 Wykład monograficzny (w dyscyplinie) 21SDNSiT/Fiz
2021-05-24 Po 12:00 13:00 Podstawy fizykii IV -Optyka, Fizyka współczesna  
2021-05-24 Po 13:15 14:45 Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna/Podstawy fizyki IV - Optyka, fizyka wspólczesna 21Ast-SP; 21FM-SP; 21F-SP; Erasmus/AV; Erasmus/IM
demonstracje do wykładów dr S. Jerzyniak
2021-05-24 Po 15:00 17:30 Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna/Podstawy fizyki IV - Optyka, fizyka wspólczesna 21Ast-SP; 21FM-SP; 21F-SP; Erasmus/AV; Erasmus/IM
2021-05-25 Wt 11:15 14:00 Seminaria, rady dyscypliny  
2021-05-26 Śr 11:00 12:30 Wykład monograficzny (w dyscyplinie) 21SDNSiT/Fiz
2021-05-26 Śr 12:40 14:10 Seminarium doktoranckie - wydz. elektr. 21SDNSiT/Fiz
2021-05-31 Po 12:00 13:00 Podstawy fizykii IV -Optyka, Fizyka współczesna  
2021-05-31 Po 13:15 14:45 Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna/Podstawy fizyki IV - Optyka, fizyka wspólczesna 21Ast-SP; 21FM-SP; 21F-SP; Erasmus/AV; Erasmus/IM
demonstracje do wykładów dr S. Jerzyniak
2021-05-31 Po 15:00 17:30 Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna/Podstawy fizyki IV - Optyka, fizyka wspólczesna 21Ast-SP; 21FM-SP; 21F-SP; Erasmus/AV; Erasmus/IM
2021-06-02 Śr 11:00 12:30 Seminarium doktoranckie - wydz. elektr. 21SDNSiT/Fiz
2021-06-02 Śr 12:31 14:00 Wykład monograficzny (w dyscyplinie) 21SDNSiT/Fiz
2021-06-07 Po 12:00 13:00 Podstawy fizykii IV -Optyka, Fizyka współczesna  
2021-06-07 Po 13:15 14:45 Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna/Podstawy fizyki IV - Optyka, fizyka wspólczesna 21Ast-SP; 21FM-SP; 21F-SP; Erasmus/AV; Erasmus/IM
demonstracje do wykładów dr S. Jerzyniak
2021-06-07 Po 15:00 17:30 Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna/Podstawy fizyki IV - Optyka, fizyka wspólczesna 21Ast-SP; 21FM-SP; 21F-SP; Erasmus/AV; Erasmus/IM
2021-06-08 Wt 11:15 14:00 Seminaria, rady dyscypliny  
2021-06-09 Śr 11:00 11:45 Wykład monograficzny (w dyscyplinie) 21SDNSiT/Fiz
2021-06-09 Śr 11:50 12:35 Seminarium doktoranckie - wydz. elektr. 21SDNSiT/Fiz
2021-06-09 Śr 12:40 14:10 Seminarium doktoranckie - wydz. elektr. 21SDNSiT/Fiz
2021-06-14 Po 12:00 13:00 Podstawy fizykii IV -Optyka, Fizyka współczesna  
2021-06-14 Po 13:15 14:45 Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna/Podstawy fizyki IV - Optyka, fizyka wspólczesna 21Ast-SP; 21FM-SP; 21F-SP; Erasmus/AV; Erasmus/IM
demonstracje do wykładów dr S. Jerzyniak
2021-06-14 Po 15:00 17:30 Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna/Podstawy fizyki IV - Optyka, fizyka wspólczesna 21Ast-SP; 21FM-SP; 21F-SP; Erasmus/AV; Erasmus/IM
2021-06-15 Wt 11:15 14:00 Seminaria, rady dyscypliny  
2021-06-16 Śr 11:00 12:30 Seminarium doktoranckie - wydz. elektr. 21SDNSiT/Fiz
2021-06-16 Śr 12:31 14:00 Wykład monograficzny (w dyscyplinie) 21SDNSiT/Fiz

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.

- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.