Plan zajęć

dr Maciej Marć

Instytut Fizyki

M.Marc@if.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Wtorek
07:30 08:55 Fizyka 11IL-SP/A 103 A-29; 104 A-29 DN
09:15 10:50 Fizyka 11BHP-SP/A 103 A-29; 104 A-29 DP
11:15 14:00 Seminaria, rady dyscypliny   106 A-29 D
16:15 17:50 Fizyka 11BHP-SP/B 103 A-29; 104 A-29 DP
Czwartek
08:15 10:30 Pracownia fizyczna I - Elektryczność i magnetyzm/Pracownia fizyczna II - Elektryczność i magnetyzm 21AST-SP; 21FIZ-SP; ERASMUS/AL 102d A-29 D
14:15 15:45 Budowa materii 31FIZ-SP 06 A-2 D
Sobota
09:10 10:50 Fizyka 11BHP-NP/A 103 A-29 mWMP
11:00 12:20 Fizyka 11ZiIP-NP/B 103 A-29 mWMN
11:00 12:40 Fizyka 11ZiIP-NP/A 103 A-29 mWMP
12:45 14:05 Fizyka 12ZiIP-NP/A 103 A-29 mWMN
12:45 14:25 Fizyka 11BHP-NP/B 103 A-29 mWMP
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2023-10-05 Cz 08:15 10:30 Pracownia fizyczna I - Elektryczność i magnetyzm/Pracownia fizyczna II - Elektryczność i magnetyzm 21AST-SP; 21FIZ-SP; ERASMUS/AL 102d A-29
2023-10-05 Cz 14:15 15:45 Budowa materii 31FIZ-SP 06 A-2
2023-10-07 So 11:00 12:20 Fizyka 11ZiIP-NP/B 103 A-29
2023-10-07 So 12:45 14:05 Fizyka 12ZiIP-NP/A 103 A-29
2023-10-10 Wt 09:15 10:50 Fizyka 11BHP-SP/A 103 A-29; 104 A-29
2023-10-10 Wt 11:15 14:00 Seminaria, rady dyscypliny   106 A-29
2023-10-10 Wt 16:15 17:50 Fizyka 11BHP-SP/B 103 A-29; 104 A-29
2023-10-12 Cz 08:15 10:30 Pracownia fizyczna I - Elektryczność i magnetyzm/Pracownia fizyczna II - Elektryczność i magnetyzm 21AST-SP; 21FIZ-SP; ERASMUS/AL 102d A-29
2023-10-12 Cz 14:15 15:45 Budowa materii 31FIZ-SP 06 A-2
2023-10-14 So 09:10 10:50 Fizyka 11BHP-NP/A 103 A-29
2023-10-14 So 11:00 12:40 Fizyka 11ZiIP-NP/A 103 A-29
2023-10-14 So 12:45 14:25 Fizyka 11BHP-NP/B 103 A-29
2023-10-17 Wt 07:30 08:55 Fizyka 11IL-SP/A 103 A-29; 104 A-29
2023-10-17 Wt 11:15 14:00 Seminaria, rady dyscypliny   106 A-29
2023-10-19 Cz 08:15 10:30 Pracownia fizyczna I - Elektryczność i magnetyzm/Pracownia fizyczna II - Elektryczność i magnetyzm 21AST-SP; 21FIZ-SP; ERASMUS/AL 102d A-29
2023-10-19 Cz 14:15 15:45 Budowa materii 31FIZ-SP 06 A-2
2023-10-24 Wt 09:15 10:50 Fizyka 11BHP-SP/A 103 A-29; 104 A-29
2023-10-24 Wt 11:15 14:00 Seminaria, rady dyscypliny   106 A-29
2023-10-24 Wt 16:15 17:50 Fizyka 11BHP-SP/B 103 A-29; 104 A-29
2023-10-26 Cz 08:15 10:30 Pracownia fizyczna I - Elektryczność i magnetyzm/Pracownia fizyczna II - Elektryczność i magnetyzm 21AST-SP; 21FIZ-SP; ERASMUS/AL 102d A-29
2023-10-26 Cz 14:15 15:45 Budowa materii 31FIZ-SP 06 A-2
2023-10-28 So 11:00 12:20 Fizyka 11ZiIP-NP/B 103 A-29
2023-10-28 So 12:45 14:05 Fizyka 12ZiIP-NP/A 103 A-29
2023-11-02 Cz 08:15 10:30 Pracownia fizyczna I - Elektryczność i magnetyzm/Pracownia fizyczna II - Elektryczność i magnetyzm 21AST-SP; 21FIZ-SP; ERASMUS/AL 102d A-29
2023-11-02 Cz 14:15 15:45 Budowa materii 31FIZ-SP 06 A-2
2023-11-07 Wt 09:15 10:50 Fizyka 11BHP-SP/A 103 A-29; 104 A-29
2023-11-07 Wt 11:15 14:00 Seminaria, rady dyscypliny   106 A-29
2023-11-07 Wt 16:15 17:50 Fizyka 11BHP-SP/B 103 A-29; 104 A-29
2023-11-09 Cz 08:15 10:30 Pracownia fizyczna I - Elektryczność i magnetyzm/Pracownia fizyczna II - Elektryczność i magnetyzm 21AST-SP; 21FIZ-SP; ERASMUS/AL 102d A-29
2023-11-09 Cz 14:15 15:45 Budowa materii 31FIZ-SP 06 A-2
2023-11-14 Wt 07:30 08:55 Fizyka 11IL-SP/A 103 A-29; 104 A-29
2023-11-14 Wt 11:15 14:00 Seminaria, rady dyscypliny   106 A-29
2023-11-16 Cz 08:15 10:30 Pracownia fizyczna I - Elektryczność i magnetyzm/Pracownia fizyczna II - Elektryczność i magnetyzm 21AST-SP; 21FIZ-SP; ERASMUS/AL 102d A-29
2023-11-16 Cz 14:15 15:45 Budowa materii 31FIZ-SP 06 A-2
2023-11-18 So 09:10 10:50 Fizyka 11BHP-NP/A 103 A-29
2023-11-18 So 11:00 12:40 Fizyka 11ZiIP-NP/A 103 A-29
2023-11-18 So 12:45 14:25 Fizyka 11BHP-NP/B 103 A-29
2023-11-21 Wt 09:15 10:50 Fizyka 11BHP-SP/A 103 A-29; 104 A-29
2023-11-21 Wt 11:15 14:00 Seminaria, rady dyscypliny   106 A-29
2023-11-21 Wt 16:15 17:50 Fizyka 11BHP-SP/B 103 A-29; 104 A-29
2023-11-23 Cz 08:15 10:30 Pracownia fizyczna I - Elektryczność i magnetyzm/Pracownia fizyczna II - Elektryczność i magnetyzm 21AST-SP; 21FIZ-SP; ERASMUS/AL 102d A-29
2023-11-23 Cz 14:15 15:45 Budowa materii 31FIZ-SP 06 A-2
2023-11-25 So 11:00 12:20 Fizyka 11ZiIP-NP/B 103 A-29
2023-11-25 So 12:45 14:05 Fizyka 12ZiIP-NP/A 103 A-29
2023-11-28 Wt 07:30 08:55 Fizyka 11IL-SP/A 103 A-29; 104 A-29
2023-11-28 Wt 11:15 14:00 Seminaria, rady dyscypliny   106 A-29
2023-11-30 Cz 08:15 10:30 Pracownia fizyczna I - Elektryczność i magnetyzm/Pracownia fizyczna II - Elektryczność i magnetyzm 21AST-SP; 21FIZ-SP; ERASMUS/AL 102d A-29
2023-11-30 Cz 14:15 15:45 Budowa materii 31FIZ-SP 06 A-2
2023-12-02 So 09:10 10:50 Fizyka 11BHP-NP/A 103 A-29
2023-12-02 So 11:00 12:40 Fizyka 11ZiIP-NP/A 103 A-29
2023-12-02 So 12:45 14:25 Fizyka 11BHP-NP/B 103 A-29
2023-12-05 Wt 09:15 10:50 Fizyka 11BHP-SP/A 103 A-29; 104 A-29
2023-12-05 Wt 11:15 14:00 Seminaria, rady dyscypliny   106 A-29
2023-12-05 Wt 16:15 17:50 Fizyka 11BHP-SP/B 103 A-29; 104 A-29
2023-12-07 Cz 08:15 10:30 Pracownia fizyczna I - Elektryczność i magnetyzm/Pracownia fizyczna II - Elektryczność i magnetyzm 21AST-SP; 21FIZ-SP; ERASMUS/AL 102d A-29
2023-12-07 Cz 14:15 15:45 Budowa materii 31FIZ-SP 06 A-2
2023-12-12 Wt 07:30 08:55 Fizyka 11IL-SP/A 103 A-29; 104 A-29
2023-12-12 Wt 11:15 14:00 Seminaria, rady dyscypliny   106 A-29
2023-12-14 Cz 08:15 10:30 Pracownia fizyczna I - Elektryczność i magnetyzm/Pracownia fizyczna II - Elektryczność i magnetyzm 21AST-SP; 21FIZ-SP; ERASMUS/AL 102d A-29
2023-12-14 Cz 14:15 15:45 Budowa materii 31FIZ-SP 06 A-2
2023-12-16 So 11:00 12:20 Fizyka 11ZiIP-NP/B 103 A-29
2023-12-16 So 12:45 14:05 Fizyka 12ZiIP-NP/A 103 A-29
2023-12-19 Wt 09:15 10:50 Fizyka 11BHP-SP/A 103 A-29; 104 A-29
2023-12-19 Wt 11:15 14:00 Seminaria, rady dyscypliny   106 A-29
2023-12-19 Wt 16:15 17:50 Fizyka 11BHP-SP/B 103 A-29; 104 A-29
2023-12-21 Cz 08:15 10:30 Pracownia fizyczna I - Elektryczność i magnetyzm/Pracownia fizyczna II - Elektryczność i magnetyzm 21AST-SP; 21FIZ-SP; ERASMUS/AL 102d A-29
2023-12-21 Cz 14:15 15:45 Budowa materii 31FIZ-SP 06 A-2
2024-01-09 Wt 07:30 08:55 Fizyka 11IL-SP/A 103 A-29; 104 A-29
2024-01-09 Wt 11:15 14:00 Seminaria, rady dyscypliny   106 A-29
2024-01-11 Cz 08:15 10:30 Pracownia fizyczna I - Elektryczność i magnetyzm/Pracownia fizyczna II - Elektryczność i magnetyzm 21AST-SP; 21FIZ-SP; ERASMUS/AL 102d A-29
2024-01-11 Cz 14:15 15:45 Budowa materii 31FIZ-SP 06 A-2
2024-01-13 So 09:10 10:50 Fizyka 11BHP-NP/A 103 A-29
2024-01-13 So 11:00 12:40 Fizyka 11ZiIP-NP/A 103 A-29
2024-01-13 So 12:45 14:25 Fizyka 11BHP-NP/B 103 A-29
2024-01-16 Wt 09:15 10:50 Fizyka 11BHP-SP/A 103 A-29; 104 A-29
2024-01-16 Wt 11:15 14:00 Seminaria, rady dyscypliny   106 A-29
2024-01-16 Wt 16:15 17:50 Fizyka 11BHP-SP/B 103 A-29; 104 A-29
2024-01-18 Cz 08:15 10:30 Pracownia fizyczna I - Elektryczność i magnetyzm/Pracownia fizyczna II - Elektryczność i magnetyzm 21AST-SP; 21FIZ-SP; ERASMUS/AL 102d A-29
2024-01-18 Cz 14:15 15:45 Budowa materii 31FIZ-SP 06 A-2
2024-01-23 Wt 07:30 08:55 Fizyka 11IL-SP/A 103 A-29; 104 A-29
2024-01-23 Wt 11:15 14:00 Seminaria, rady dyscypliny   106 A-29
2024-01-25 Cz 08:15 10:30 Pracownia fizyczna I - Elektryczność i magnetyzm/Pracownia fizyczna II - Elektryczność i magnetyzm 21AST-SP; 21FIZ-SP; ERASMUS/AL 102d A-29
2024-01-25 Cz 14:15 15:45 Budowa materii 31FIZ-SP 06 A-2
2024-01-27 So 11:00 12:20 Fizyka 11ZiIP-NP/B 103 A-29
2024-01-27 So 12:45 14:05 Fizyka 12ZiIP-NP/A 103 A-29
2024-01-30 Wt 07:30 08:55 Fizyka 11IL-SP/A 103 A-29; 104 A-29
2024-01-30 Wt 11:15 14:00 Seminaria, rady dyscypliny   106 A-29