Plan zajęć

dr Justyna Kroczak

Wydział Humanistyczny

Instytut Filozofii

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
17:40 19:10 Moduł FA2: Mistycyzm/Moduł FB2: Mistycyzm Ć11FILOZ-SP17; 11K-SP17 221 A-20 D//
Czwartek
16:00 17:30 Język starożytny II: greka II Ć11CiDF-SP17; 11FILOZ-SP17; 11K-SP17 220 A-20 D//
17:40 19:10 Historia filozofii starożytnej Ć11CiDF-SP17; 11FILOZ-SP17 H A-20 D//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.