Plan zajęć

dr Piotr Mysiak

Wydział Prawa i Administracji

Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Wtorek
10:00 12:00 Rada Dyscypliny Naukowej Prawo I  202 A-41 26-11-2019; 28-01-2020; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.