Plan zajęć

prof. dr Zbigniew Ficek

Instytut Fizyki

Z.Ficek@if.uz.zgora.pl

Filtr:
Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Wtorek
09:15 10:45 Elektrodynamika 31F-SP; Erasmus/AV; Erasmus/IM; Erasmus/JP; Erasmus/MP; Erasmus/NV; Erasmus/OK D
11:15 14:00 Seminaria, rady dyscypliny   D
14:15 15:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki 11F-SD; Erasmus/JP; Erasmus/NV; Erasmus/OK D
17:15 18:45 Przedmiot ogólnouczelniany 31FM-SP D
Środa
09:15 10:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki 11F-SD; Erasmus/JP; Erasmus/NV; Erasmus/OK D
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2021-04-20 Wt 09:15 10:45 Elektrodynamika 31F-SP; Erasmus/AV; Erasmus/IM; Erasmus/JP; Erasmus/MP; Erasmus/NV; Erasmus/OK
2021-04-20 Wt 11:15 14:00 Seminaria, rady dyscypliny  
2021-04-20 Wt 14:15 15:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki 11F-SD; Erasmus/JP; Erasmus/NV; Erasmus/OK
2021-04-20 Wt 17:15 18:45 Przedmiot ogólnouczelniany 31FM-SP
2021-04-21 Śr 09:15 10:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki 11F-SD; Erasmus/JP; Erasmus/NV; Erasmus/OK
2021-04-27 Wt 09:15 10:45 Elektrodynamika 31F-SP; Erasmus/AV; Erasmus/IM; Erasmus/JP; Erasmus/MP; Erasmus/NV; Erasmus/OK
2021-04-27 Wt 11:15 14:00 Seminaria, rady dyscypliny  
2021-04-27 Wt 14:15 15:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki 11F-SD; Erasmus/JP; Erasmus/NV; Erasmus/OK
2021-04-27 Wt 17:15 18:45 Przedmiot ogólnouczelniany 31FM-SP
2021-04-28 Śr 09:15 10:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki 11F-SD; Erasmus/JP; Erasmus/NV; Erasmus/OK
2021-05-04 Wt 09:15 10:45 Elektrodynamika 31F-SP; Erasmus/AV; Erasmus/IM; Erasmus/JP; Erasmus/MP; Erasmus/NV; Erasmus/OK
2021-05-04 Wt 11:15 14:00 Seminaria, rady dyscypliny  
2021-05-04 Wt 14:15 15:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki 11F-SD; Erasmus/JP; Erasmus/NV; Erasmus/OK
2021-05-04 Wt 17:15 18:45 Przedmiot ogólnouczelniany 31FM-SP
2021-05-05 Śr 09:15 10:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki 11F-SD; Erasmus/JP; Erasmus/NV; Erasmus/OK
2021-05-11 Wt 09:15 10:45 Elektrodynamika 31F-SP; Erasmus/AV; Erasmus/IM; Erasmus/JP; Erasmus/MP; Erasmus/NV; Erasmus/OK
2021-05-11 Wt 11:15 14:00 Seminaria, rady dyscypliny  
2021-05-11 Wt 14:15 15:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki 11F-SD; Erasmus/JP; Erasmus/NV; Erasmus/OK
2021-05-11 Wt 17:15 18:45 Przedmiot ogólnouczelniany 31FM-SP
2021-05-12 Śr 09:15 10:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki 11F-SD; Erasmus/JP; Erasmus/NV; Erasmus/OK
2021-05-18 Wt 09:15 10:45 Elektrodynamika 31F-SP; Erasmus/AV; Erasmus/IM; Erasmus/JP; Erasmus/MP; Erasmus/NV; Erasmus/OK
2021-05-18 Wt 11:15 14:00 Seminaria, rady dyscypliny  
2021-05-18 Wt 14:15 15:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki 11F-SD; Erasmus/JP; Erasmus/NV; Erasmus/OK
2021-05-18 Wt 17:15 18:45 Przedmiot ogólnouczelniany 31FM-SP
2021-05-19 Śr 09:15 10:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki 11F-SD; Erasmus/JP; Erasmus/NV; Erasmus/OK
2021-05-25 Wt 09:15 10:45 Elektrodynamika 31F-SP; Erasmus/AV; Erasmus/IM; Erasmus/JP; Erasmus/MP; Erasmus/NV; Erasmus/OK
2021-05-25 Wt 11:15 14:00 Seminaria, rady dyscypliny  
2021-05-25 Wt 14:15 15:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki 11F-SD; Erasmus/JP; Erasmus/NV; Erasmus/OK
2021-05-25 Wt 17:15 18:45 Przedmiot ogólnouczelniany 31FM-SP
2021-05-26 Śr 09:15 10:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki 11F-SD; Erasmus/JP; Erasmus/NV; Erasmus/OK
2021-06-02 Śr 09:15 10:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki 11F-SD; Erasmus/JP; Erasmus/NV; Erasmus/OK
2021-06-08 Wt 09:15 10:45 Elektrodynamika 31F-SP; Erasmus/AV; Erasmus/IM; Erasmus/JP; Erasmus/MP; Erasmus/NV; Erasmus/OK
2021-06-08 Wt 11:15 14:00 Seminaria, rady dyscypliny  
2021-06-08 Wt 14:15 15:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki 11F-SD; Erasmus/JP; Erasmus/NV; Erasmus/OK
2021-06-08 Wt 17:15 18:45 Przedmiot ogólnouczelniany 31FM-SP
2021-06-09 Śr 09:15 10:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki 11F-SD; Erasmus/JP; Erasmus/NV; Erasmus/OK
2021-06-15 Wt 09:15 10:45 Elektrodynamika 31F-SP; Erasmus/AV; Erasmus/IM; Erasmus/JP; Erasmus/MP; Erasmus/NV; Erasmus/OK
2021-06-15 Wt 11:15 14:00 Seminaria, rady dyscypliny  
2021-06-15 Wt 14:15 15:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki 11F-SD; Erasmus/JP; Erasmus/NV; Erasmus/OK
2021-06-15 Wt 17:15 18:45 Przedmiot ogólnouczelniany 31FM-SP
2021-06-16 Śr 09:15 10:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki 11F-SD; Erasmus/JP; Erasmus/NV; Erasmus/OK

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.

- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.