Plan zajęć

dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ

Katedra Patologii i Rehabilitacji Mowy
Instytut Nauk o Zdrowiu

E.Skorek@cm.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Wtorek
12:00 13:00 Pedagogika - egzamin 1PIEL-SP 21/22 315 A-2 2022-02-01
12:15 13:50 Pedagogika 1PIEL-SP 21/22 2022-01-25
Środa
15:00 16:30 Seminarium doktoranckie 7 41PED-DOKT/sem.6 2022-01-26
Sobota
13:30 17:30 Typologie zaburzeń mowy POD-LOG 21/22 101 A-6 2022-02-05
13:30 17:30 Typologie zaburzeń mowy POD-LOG 21/22 101 A-6 2022-02-19
17:45 19:15 Profilaktyka logopedyczna POD-LOG 21/22 101 A-6 LOK
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2022-01-25 Wt 12:15 13:50 Pedagogika 1PIEL-SP 21/22
2022-01-26 Śr 15:00 16:30 Seminarium doktoranckie 7 41PED-DOKT/sem.6
2022-02-01 Wt 12:00 13:00 Pedagogika - egzamin 1PIEL-SP 21/22 315 A-2
2022-02-05 So 13:30 17:30 Typologie zaburzeń mowy POD-LOG 21/22 101 A-6
2022-02-05 So 17:45 19:15 Profilaktyka logopedyczna POD-LOG 21/22 101 A-6
2022-02-19 So 13:30 17:30 Typologie zaburzeń mowy POD-LOG 21/22 101 A-6
2022-02-19 So 17:45 19:15 Profilaktyka logopedyczna POD-LOG 21/22 101 A-6