Plan zajęć

dr Katarzyna Kochan

Katedra Patologii i Rehabilitacji Mowy
Instytut Nauk o Zdrowiu

k.kochan@cm.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Poniedziałek
15:00 16:30 Język migowy w sporcie 11WF-SD 21/22 202 A-29 2022-01-24
16:45 20:30 Przedmiot fakultatywny - Podstawy języka migowego dla lekarzy 4LEK-JMN 18/19/f3 2022-01-24
Wtorek
12:00 13:00 Pedagogika - egzamin 1PIEL-SP 21/22 315 A-2 2022-02-01
Środa
15:00 16:30 Alternatywne formy komunikacji 21PED-LOG-SP 31 A-16 2022-01-26
18:30 20:07 Pedagogika 1PIEL-SP 21/22/ćwB 101 A-6 2022-01-26
Sobota
13:30 17:30 Komunikacja alternatywna i wspomagająca z językiem migowym POD-LOG 20/21 101a A-6 2022-02-05
Niedziela
09:00 13:00 Komunikacja alternatywna i wspomagająca z językiem migowym POD-LOG 20/21 101a A-6 2022-02-06
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2022-01-24 Po 15:00 16:30 Język migowy w sporcie 11WF-SD 21/22 202 A-29
2022-01-24 Po 16:45 20:30 Przedmiot fakultatywny - Podstawy języka migowego dla lekarzy 4LEK-JMN 18/19/f3
2022-01-26 Śr 15:00 16:30 Alternatywne formy komunikacji 21PED-LOG-SP 31 A-16
2022-01-26 Śr 18:30 20:07 Pedagogika 1PIEL-SP 21/22/ćwB 101 A-6
2022-02-01 Wt 12:00 13:00 Pedagogika - egzamin 1PIEL-SP 21/22 315 A-2
2022-02-05 So 13:30 17:30 Komunikacja alternatywna i wspomagająca z językiem migowym POD-LOG 20/21 101a A-6
2022-02-06 Ni 09:00 13:00 Komunikacja alternatywna i wspomagająca z językiem migowym POD-LOG 20/21 101a A-6