Rezerwacje

dr Radosława Kranz

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Zakład Analizy Matematycznej

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Czwartek
13:10 14:40 Rezerwacja R  115 A-29 21-11-2019; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.