Plan zajęć

prof. dr hab. inż. Józef Korbicz

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Wtorek
09:15 10:45 Seminarium dyplomowe II P21AiR-SD (luty 2018) 412 A-2 D//
11:15 12:45 Elementy sztucznej inteligencji W22INF-SP; 23INF-SP; 24INF-SP; 25INF-SP 115 A-2 D//
13:15 14:45 Seminarium dyplomowe II P23INF-ISI-SD 412 A-2 D//
17:00 18:30 Seminarium doktoranckie VIII S41AiREI-ST 412 A-2 DP//
Środa
13:00 15:00 Rada Wydziału WIEA I  6a A-2 D//
Czwartek
10:45 12:00 Seminarium Instytutowe ISSI I  412 A-2 D//
13:00 13:45 Konsultacje I  427 A-2 D//
Sobota
09:15 10:45 Seminarium dyplomowe II P21INF-ND (luty2018) 412 A-2 WIEA-NST-L //
12:40 14:20 Seminarium dyplomowe I P11AiR-KSA-ND 412 A-2 WIEA-NST-L P//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.