Plan zajęć

dr hab. inż. arch. Marta Skiba, prof. UZ

Instytut Budownictwa

Zakład Technologii Budownictwa, Geotechniki i Geodezji

Email: m.skiba@aiu.uz.zgora.pl

Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć