Plan sal - lista sal budynku A-0

Ozn. L. miejsc Rodzaj Jedn. zarządzająca
004 A-0 15 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Nauk Prawnych
005 A-0 42 sala wykładowa Instytut Nauk Prawnych
006 A-0 32 sala seminaryjna Wydział Ekonomii i Zarządzania
011 A-0 10 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Collegium Medicum
012 A-0 10 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Collegium Medicum
102 A-0 4 sala seminaryjna Wydział Ekonomii i Zarządzania
110 A-0 18 sala seminaryjna Wydział Ekonomii i Zarządzania
12 A-0 65 sala wykładowa Wydział Ekonomii i Zarządzania
121 A-0 15 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Ekonomii i Finansów
147 A-0 15 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Ekonomii i Finansów
148 A-0 15 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
159 A-0 1 sala seminaryjna Wydział Ekonomii i Zarządzania
16b A-0 12 sala seminaryjna Wydział Ekonomii i Zarządzania
16i A-0 15 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Wydział Ekonomii i Zarządzania
6 A-0 30 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Ekonomii i Finansów
F5 A-0 30 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Wydział Ekonomii i Zarządzania
F6 A-0 30 sala seminaryjna Wydział Ekonomii i Zarządzania
F7 A-0 16 sala seminaryjna Wydział Ekonomii i Zarządzania