Plan sal - lista sal budynku A-1

Ozn. L. miejsc Rodzaj Jedn. zarządzająca
00010 A-1 20 sala ćwiczeniowa Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
00011 A-1 30 sala ćwiczeniowa Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
0008 A-1 20 sala ćwiczeniowa Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
0009 A-1 10 sala ćwiczeniowa Studium Wychowania Fizycznego i Sportu