Plan sal - lista sal budynku C-11

Ozn. L. miejsc Rodzaj Jedn. zarządzająca
21 C-11 2 sala seminaryjna Instytut Filologii Polskiej
3 C-11 10 sala seminaryjna Wydział Nauk Społecznych
5 C-11 30 sala ćwiczeniowa Wydział Nauk Społecznych