Rezerwacje sal - lista sal budynku A-0

Ozn. L. miejsc Rodzaj Jedn. zarzšdzajšca
004 A-0 15 sala laboratoryjna Instytut Nauk Prawnych
005 A-0 42 sala ćwiczeniowa Instytut Nauk Prawnych
006 A-0 32 sala seminaryjna Wydział Ekonomii i Zarządzania
011 A-0 10 sala laboratoryjna Collegium Medicum
012 A-0 10 sala laboratoryjna Collegium Medicum
03c - projekt(d) A-0 20 sala laboratoryjna Instytut Architektury i Urbanistyki
03d - projekt A-0 20 sala laboratoryjna Instytut Architektury i Urbanistyki
07 A-0 1 sala seminaryjna Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego
09 A-0 10 sala laboratoryjna Wydział Ekonomii i Zarządzania
09a A-0 10 sala laboratoryjna Wydział Ekonomii i Zarządzania
1 A-0 0 sala laboratoryjna Centrum Komputerowe
110 A-0 18 sala seminaryjna Wydział Ekonomii i Zarządzania
12 A-0 65 sala wykładowa Wydział Ekonomii i Zarządzania
121 A-0 15 sala laboratoryjna Instytut Ekonomii i Finansów
147 A-0 15 sala laboratoryjna Instytut Ekonomii i Finansów
148 A-0 15 sala laboratoryjna Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
16b A-0 12 sala seminaryjna Wydział Ekonomii i Zarządzania
16d A-0 1 sala seminaryjna Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
16i A-0 15 sala laboratoryjna Wydział Ekonomii i Zarządzania
6 A-0 30 sala laboratoryjna Instytut Ekonomii i Finansów
F5 A-0 30 sala laboratoryjna Wydział Ekonomii i Zarządzania
F6 A-0 30 sala seminaryjna Wydział Ekonomii i Zarządzania
F7 A-0 16 sala seminaryjna Wydział Ekonomii i Zarządzania