Plan zajęć

439 A-16

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 50

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy
Poniedziałek
08:00 09:25 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej II 31PED-LOG-SP dr Anita Famuła-Jurczak DN
08:00 09:35 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej II 31PED-LOG-SP dr Anita Famuła-Jurczak DP
09:45 11:15 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej II 31PED-LOG-SP dr Anita Famuła-Jurczak D
13:15 14:45 Wprowadzenie do praktyki w placówkach medycznych i oświatowych 21PED-LOG-SP dr Anita Famuła-Jurczak D
Wtorek
09:45 11:10 Teoretyczne podstawy wychowania 11PED-LOG-SP dr Iwona Banach DN
09:45 11:20 Teoretyczne podstawy wychowania 11PED-RzPK-SP dr Iwona Banach DP
11:25 13:00 Pedagogika ogólna 11PED-POWiP-SD; 11PED-RzTS-SD dr Iwona Banach DP
11:35 13:00 Pedagogika ogólna 11PED-EPiW-SD; 11PED-LOG-SD dr Iwona Banach DN
13:10 14:45 Pedagogika ogólna 11PED-PSiS-SD dr Iwona Banach DP
13:15 14:40 Teoretyczne podstawy wychowania 11PED-POWiP-SP dr Iwona Banach DN
15:00 16:25 Typologie zaburzeń mowy 21PED-LOG-SP mgr Agnieszka Prodyus DN
15:00 16:35 Diagnostyka logopedyczna czynności prymarnych 11PED-LOG-SD mgr Agnieszka Prodyus DP
16:45 18:15 Diagnostyka logopedyczna czynności prymarnych 11PED-LOG-SD mgr Agnieszka Prodyus D
18:30 20:00 Typologie zaburzeń mowy 21PED-LOG-SP mgr Agnieszka Prodyus D
Środa
09:45 11:10 Wstęp do pedagogiki 11PSocjalna-SP dr Anita Famuła-Jurczak DN
09:45 11:20 Procedury pozyskiwania środków finansowych w edukacji 21PED-POWiP-SD dr Anita Famuła-Jurczak DP
11:25 13:00 Narzędzia i procesy diagnostyki logopedycznej 11PED-LOG-SD mgr Grzegorz Hryniewicz DN
13:15 14:45 Metodyka terapii i profilaktyki uzależnień 31PED-RESO-SP dr Andrzej Zygadło D
Czwartek
11:30 13:00 Wprowadzenie do praktyki opiekuńczo-wychowawczej w placówkach oświatowych 21PED-POWiP-SP dr Anita Famuła-Jurczak D
13:10 14:45 Wprowadzenie do terapii pedagogicznej 21PED-LOG-SP dr Anita Famuła-Jurczak DP
13:15 14:40 Wprowadzenie do terapii pedagogicznej 21PED-LOG-SP dr Anita Famuła-Jurczak DN
15:00 16:25 Wprowadzenie do diagnozy i terapii logopedycznej 21PED-LOG-SP dr Anita Famuła-Jurczak DN
Piątek
18:00 20:15 Wprowadzenie do praktyki opiekuńczo-wychowawczej w placówkach oświatowych 21PED-POWiP-NP dr Anita Famuła-Jurczak 2021-12-03; 2021-12-17; 2022-01-28
Sobota
08:00 10:15 Teoretyczne podstawy wychowania 11PED-LOG-NP dr Anita Famuła-Jurczak 2022-01-29
08:00 11:15 Teoretyczne podstawy wychowania i kształcenia SP KP 21/22 dr Anita Famuła-Jurczak 2022-02-19
08:15 13:00 Psychologia rozwojowa SP KP 21/22 mgr Alicja Kozakiewicz 2022-01-08; 2022-01-22
09:00 11:15 Specjalne potrzeby edukacyjne - różnice kulturowe SP PS-EW 20/21 dr Anita Famuła-Jurczak 2021-12-18
09:00 13:00 Praca dydaktyczna z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się SP KP 20/21 dr Anita Famuła-Jurczak 2022-01-15
10:30 12:45 Teoretyczne podstawy wychowania 11PED-RzPK-NP dr Anita Famuła-Jurczak 2022-01-29
11:30 16:30 Psychologia rozwojowa SP KP 21/22 mgr Alicja Kozakiewicz 2022-02-19
12:30 16:30 Praca dydaktyczna z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się SP KP 20/21 dr Anita Famuła-Jurczak 2021-12-18
13:00 15:15 Procedury pozyskiwania środków finansowych w edukacji 21PED-POWiP-ND dr Anita Famuła-Jurczak 2021-12-11
13:00 15:15 Teoretyczne podstawy wychowania 11PED-POWiP-NP dr Anita Famuła-Jurczak 2022-01-29
13:15 15:30 Teoretyczne podstawy wychowania i kształcenia SP KP 21/22 dr Anita Famuła-Jurczak 2022-01-08
13:15 15:30 Wybrane zagadnienia z psychologii SP KP 21/22 dr Marcin Florkowski 2022-01-22
13:30 15:00 Podstawy dydaktyki SP KP 21/22 dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ 2022-02-05
15:15 18:15 Podstawy dydaktyki SP KP 21/22 dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ 2022-02-05
15:30 17:45 Projektowanie szkoleń edukacyjnych 31PED-POWiP-NP; 31PED-RESO-NP dr Anita Famuła-Jurczak 2022-01-15; 2022-01-29
15:45 18:45 Podstawy pedagogiki SP KP 21/22 dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ 2022-01-22
15:45 18:45 Teoretyczne podstawy wychowania i kształcenia SP KP 21/22 dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ 2022-01-08
16:45 18:15 Podstawy dydaktyki SP KP 21/22 dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ 2022-02-19
18:00 20:15 Projektowanie szkoleń edukacyjnych 31PED-POWiP-NP; 31PED-RESO-NP dr Anita Famuła-Jurczak 2021-12-04
Niedziela
08:00 10:15 Wybrane zagadnienia z psychologii SP KP 21/22 dr Marcin Florkowski 2022-02-06
08:00 12:00 Wybrane zagadnienia z psychologii SP KP 21/22 dr Marcin Florkowski 2022-02-20
08:15 13:00 Psychologia rozwojowa SP KP 21/22 mgr Alicja Kozakiewicz 2022-01-23
09:00 10:30 Wybrane zagadnienia z psychologii SP KP 21/22 dr Marcin Florkowski 2022-01-09
10:30 12:45 Wstęp do pedagogiki 11PED-LOG-NP dr Anita Famuła-Jurczak 2021-12-05
10:30 13:00 Wybrane zagadnienia z psychologii SP KP 21/22 dr Marcin Florkowski 2022-02-06
10:45 13:00 Wybrane zagadnienia z psychologii SP KP 21/22 dr Marcin Florkowski 2022-01-09
12:30 15:30 Praca dydaktyczna z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się SP KP 20/21 dr Anita Famuła-Jurczak 2021-12-19; 2022-01-16
12:30 17:30 Podstawy dydaktyki SP KP 21/22 dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ 2022-02-20
13:00 15:15 Wstęp do pedagogiki 11PED-RzPK-NP dr Anita Famuła-Jurczak 2021-12-05
13:30 15:00 Podstawy dydaktyki SP KP 21/22 dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ 2022-01-09; 2022-01-23
13:30 15:45 Podstawy dydaktyki SP KP 21/22 dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ 2022-02-06
15:15 17:30 Podstawy dydaktyki SP KP 21/22 dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ 2022-01-09; 2022-01-23
15:30 17:45 Wstęp do pedagogiki 11PED-POWiP-NP dr Anita Famuła-Jurczak 2021-12-05
16:00 17:30 Podstawy dydaktyki SP KP 21/22 dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ 2022-02-06
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel
2021-12-03 Pi 18:00 20:15 Wprowadzenie do praktyki opiekuńczo-wychowawczej w placówkach oświatowych 21PED-POWiP-NP dr Anita Famuła-Jurczak
2021-12-04 So 18:00 20:15 Projektowanie szkoleń edukacyjnych 31PED-POWiP-NP; 31PED-RESO-NP dr Anita Famuła-Jurczak
2021-12-05 Ni 10:30 12:45 Wstęp do pedagogiki 11PED-LOG-NP dr Anita Famuła-Jurczak
2021-12-05 Ni 13:00 15:15 Wstęp do pedagogiki 11PED-RzPK-NP dr Anita Famuła-Jurczak
2021-12-05 Ni 15:30 17:45 Wstęp do pedagogiki 11PED-POWiP-NP dr Anita Famuła-Jurczak
2021-12-06 Po 08:00 09:35 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej II 31PED-LOG-SP dr Anita Famuła-Jurczak
2021-12-06 Po 09:45 11:15 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej II 31PED-LOG-SP dr Anita Famuła-Jurczak
2021-12-06 Po 13:15 14:45 Wprowadzenie do praktyki w placówkach medycznych i oświatowych 21PED-LOG-SP dr Anita Famuła-Jurczak
2021-12-07 Wt 09:45 11:20 Teoretyczne podstawy wychowania 11PED-RzPK-SP dr Iwona Banach
2021-12-07 Wt 11:25 13:00 Pedagogika ogólna 11PED-POWiP-SD; 11PED-RzTS-SD dr Iwona Banach
2021-12-07 Wt 13:10 14:45 Pedagogika ogólna 11PED-PSiS-SD dr Iwona Banach
2021-12-07 Wt 15:00 16:35 Diagnostyka logopedyczna czynności prymarnych 11PED-LOG-SD mgr Agnieszka Prodyus
2021-12-07 Wt 16:45 18:15 Diagnostyka logopedyczna czynności prymarnych 11PED-LOG-SD mgr Agnieszka Prodyus
2021-12-07 Wt 18:30 20:00 Typologie zaburzeń mowy 21PED-LOG-SP mgr Agnieszka Prodyus
2021-12-08 Śr 09:45 11:20 Procedury pozyskiwania środków finansowych w edukacji 21PED-POWiP-SD dr Anita Famuła-Jurczak
2021-12-08 Śr 13:15 14:45 Metodyka terapii i profilaktyki uzależnień 31PED-RESO-SP dr Andrzej Zygadło
2021-12-09 Cz 11:30 13:00 Wprowadzenie do praktyki opiekuńczo-wychowawczej w placówkach oświatowych 21PED-POWiP-SP dr Anita Famuła-Jurczak
2021-12-09 Cz 13:10 14:45 Wprowadzenie do terapii pedagogicznej 21PED-LOG-SP dr Anita Famuła-Jurczak
2021-12-11 So 13:00 15:15 Procedury pozyskiwania środków finansowych w edukacji 21PED-POWiP-ND dr Anita Famuła-Jurczak
2021-12-13 Po 08:00 09:25 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej II 31PED-LOG-SP dr Anita Famuła-Jurczak
2021-12-13 Po 09:45 11:15 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej II 31PED-LOG-SP dr Anita Famuła-Jurczak
2021-12-13 Po 13:15 14:45 Wprowadzenie do praktyki w placówkach medycznych i oświatowych 21PED-LOG-SP dr Anita Famuła-Jurczak
2021-12-14 Wt 09:45 11:10 Teoretyczne podstawy wychowania 11PED-LOG-SP dr Iwona Banach
2021-12-14 Wt 11:35 13:00 Pedagogika ogólna 11PED-EPiW-SD; 11PED-LOG-SD dr Iwona Banach
2021-12-14 Wt 13:15 14:40 Teoretyczne podstawy wychowania 11PED-POWiP-SP dr Iwona Banach
2021-12-14 Wt 15:00 16:25 Typologie zaburzeń mowy 21PED-LOG-SP mgr Agnieszka Prodyus
2021-12-14 Wt 16:45 18:15 Diagnostyka logopedyczna czynności prymarnych 11PED-LOG-SD mgr Agnieszka Prodyus
2021-12-14 Wt 18:30 20:00 Typologie zaburzeń mowy 21PED-LOG-SP mgr Agnieszka Prodyus
2021-12-15 Śr 09:45 11:10 Wstęp do pedagogiki 11PSocjalna-SP dr Anita Famuła-Jurczak
2021-12-15 Śr 11:25 13:00 Narzędzia i procesy diagnostyki logopedycznej 11PED-LOG-SD mgr Grzegorz Hryniewicz
2021-12-15 Śr 13:15 14:45 Metodyka terapii i profilaktyki uzależnień 31PED-RESO-SP dr Andrzej Zygadło
2021-12-16 Cz 11:30 13:00 Wprowadzenie do praktyki opiekuńczo-wychowawczej w placówkach oświatowych 21PED-POWiP-SP dr Anita Famuła-Jurczak
2021-12-16 Cz 13:15 14:40 Wprowadzenie do terapii pedagogicznej 21PED-LOG-SP dr Anita Famuła-Jurczak
2021-12-16 Cz 15:00 16:25 Wprowadzenie do diagnozy i terapii logopedycznej 21PED-LOG-SP dr Anita Famuła-Jurczak
2021-12-17 Pi 18:00 20:15 Wprowadzenie do praktyki opiekuńczo-wychowawczej w placówkach oświatowych 21PED-POWiP-NP dr Anita Famuła-Jurczak
2021-12-18 So 09:00 11:15 Specjalne potrzeby edukacyjne - różnice kulturowe SP PS-EW 20/21 dr Anita Famuła-Jurczak
2021-12-18 So 12:30 16:30 Praca dydaktyczna z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się SP KP 20/21 dr Anita Famuła-Jurczak
2021-12-19 Ni 12:30 15:30 Praca dydaktyczna z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się SP KP 20/21 dr Anita Famuła-Jurczak
2021-12-20 Po 08:00 09:35 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej II 31PED-LOG-SP dr Anita Famuła-Jurczak
2021-12-20 Po 09:45 11:15 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej II 31PED-LOG-SP dr Anita Famuła-Jurczak
2021-12-20 Po 13:15 14:45 Wprowadzenie do praktyki w placówkach medycznych i oświatowych 21PED-LOG-SP dr Anita Famuła-Jurczak
2021-12-21 Wt 11:30 13:00 Wprowadzenie do praktyki opiekuńczo-wychowawczej w placówkach oświatowych 21PED-POWiP-SP dr Anita Famuła-Jurczak
2021-12-21 Wt 13:10 14:45 Wprowadzenie do terapii pedagogicznej 21PED-LOG-SP dr Anita Famuła-Jurczak
2022-01-03 Po 08:00 09:25 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej II 31PED-LOG-SP dr Anita Famuła-Jurczak
2022-01-03 Po 09:45 11:15 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej II 31PED-LOG-SP dr Anita Famuła-Jurczak
2022-01-03 Po 13:15 14:45 Wprowadzenie do praktyki w placówkach medycznych i oświatowych 21PED-LOG-SP dr Anita Famuła-Jurczak
2022-01-04 Wt 09:45 11:10 Teoretyczne podstawy wychowania 11PED-LOG-SP dr Iwona Banach
2022-01-04 Wt 11:35 13:00 Pedagogika ogólna 11PED-EPiW-SD; 11PED-LOG-SD dr Iwona Banach
2022-01-04 Wt 13:15 14:40 Teoretyczne podstawy wychowania 11PED-POWiP-SP dr Iwona Banach
2022-01-04 Wt 15:00 16:25 Typologie zaburzeń mowy 21PED-LOG-SP mgr Agnieszka Prodyus
2022-01-04 Wt 16:45 18:15 Diagnostyka logopedyczna czynności prymarnych 11PED-LOG-SD mgr Agnieszka Prodyus
2022-01-04 Wt 18:30 20:00 Typologie zaburzeń mowy 21PED-LOG-SP mgr Agnieszka Prodyus
2022-01-05 Śr 09:45 11:10 Wstęp do pedagogiki 11PSocjalna-SP dr Anita Famuła-Jurczak
2022-01-05 Śr 11:25 13:00 Narzędzia i procesy diagnostyki logopedycznej 11PED-LOG-SD mgr Grzegorz Hryniewicz
2022-01-05 Śr 13:15 14:45 Metodyka terapii i profilaktyki uzależnień 31PED-RESO-SP dr Andrzej Zygadło
2022-01-08 So 08:15 13:00 Psychologia rozwojowa SP KP 21/22 mgr Alicja Kozakiewicz
2022-01-08 So 13:15 15:30 Teoretyczne podstawy wychowania i kształcenia SP KP 21/22 dr Anita Famuła-Jurczak
2022-01-08 So 15:45 18:45 Teoretyczne podstawy wychowania i kształcenia SP KP 21/22 dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
2022-01-09 Ni 09:00 10:30 Wybrane zagadnienia z psychologii SP KP 21/22 dr Marcin Florkowski
2022-01-09 Ni 10:45 13:00 Wybrane zagadnienia z psychologii SP KP 21/22 dr Marcin Florkowski
2022-01-09 Ni 13:30 15:00 Podstawy dydaktyki SP KP 21/22 dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ
2022-01-09 Ni 15:15 17:30 Podstawy dydaktyki SP KP 21/22 dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ
2022-01-10 Po 08:00 09:35 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej II 31PED-LOG-SP dr Anita Famuła-Jurczak
2022-01-10 Po 09:45 11:15 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej II 31PED-LOG-SP dr Anita Famuła-Jurczak
2022-01-10 Po 13:15 14:45 Wprowadzenie do praktyki w placówkach medycznych i oświatowych 21PED-LOG-SP dr Anita Famuła-Jurczak
2022-01-11 Wt 09:45 11:20 Teoretyczne podstawy wychowania 11PED-RzPK-SP dr Iwona Banach
2022-01-11 Wt 11:25 13:00 Pedagogika ogólna 11PED-POWiP-SD; 11PED-RzTS-SD dr Iwona Banach
2022-01-11 Wt 13:10 14:45 Pedagogika ogólna 11PED-PSiS-SD dr Iwona Banach
2022-01-11 Wt 15:00 16:35 Diagnostyka logopedyczna czynności prymarnych 11PED-LOG-SD mgr Agnieszka Prodyus
2022-01-11 Wt 16:45 18:15 Diagnostyka logopedyczna czynności prymarnych 11PED-LOG-SD mgr Agnieszka Prodyus
2022-01-11 Wt 18:30 20:00 Typologie zaburzeń mowy 21PED-LOG-SP mgr Agnieszka Prodyus
2022-01-12 Śr 09:45 11:20 Procedury pozyskiwania środków finansowych w edukacji 21PED-POWiP-SD dr Anita Famuła-Jurczak
2022-01-12 Śr 13:15 14:45 Metodyka terapii i profilaktyki uzależnień 31PED-RESO-SP dr Andrzej Zygadło
2022-01-13 Cz 11:30 13:00 Wprowadzenie do praktyki opiekuńczo-wychowawczej w placówkach oświatowych 21PED-POWiP-SP dr Anita Famuła-Jurczak
2022-01-13 Cz 13:10 14:45 Wprowadzenie do terapii pedagogicznej 21PED-LOG-SP dr Anita Famuła-Jurczak
2022-01-15 So 09:00 13:00 Praca dydaktyczna z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się SP KP 20/21 dr Anita Famuła-Jurczak
2022-01-15 So 15:30 17:45 Projektowanie szkoleń edukacyjnych 31PED-POWiP-NP; 31PED-RESO-NP dr Anita Famuła-Jurczak
2022-01-16 Ni 12:30 15:30 Praca dydaktyczna z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się SP KP 20/21 dr Anita Famuła-Jurczak
2022-01-17 Po 08:00 09:25 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej II 31PED-LOG-SP dr Anita Famuła-Jurczak
2022-01-17 Po 09:45 11:15 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej II 31PED-LOG-SP dr Anita Famuła-Jurczak
2022-01-17 Po 13:15 14:45 Wprowadzenie do praktyki w placówkach medycznych i oświatowych 21PED-LOG-SP dr Anita Famuła-Jurczak
2022-01-18 Wt 09:45 11:10 Teoretyczne podstawy wychowania 11PED-LOG-SP dr Iwona Banach
2022-01-18 Wt 11:35 13:00 Pedagogika ogólna 11PED-EPiW-SD; 11PED-LOG-SD dr Iwona Banach
2022-01-18 Wt 13:15 14:40 Teoretyczne podstawy wychowania 11PED-POWiP-SP dr Iwona Banach
2022-01-18 Wt 15:00 16:25 Typologie zaburzeń mowy 21PED-LOG-SP mgr Agnieszka Prodyus
2022-01-18 Wt 16:45 18:15 Diagnostyka logopedyczna czynności prymarnych 11PED-LOG-SD mgr Agnieszka Prodyus
2022-01-18 Wt 18:30 20:00 Typologie zaburzeń mowy 21PED-LOG-SP mgr Agnieszka Prodyus
2022-01-19 Śr 09:45 11:10 Wstęp do pedagogiki 11PSocjalna-SP dr Anita Famuła-Jurczak
2022-01-19 Śr 11:25 13:00 Narzędzia i procesy diagnostyki logopedycznej 11PED-LOG-SD mgr Grzegorz Hryniewicz
2022-01-19 Śr 13:15 14:45 Metodyka terapii i profilaktyki uzależnień 31PED-RESO-SP dr Andrzej Zygadło
2022-01-20 Cz 11:30 13:00 Wprowadzenie do praktyki opiekuńczo-wychowawczej w placówkach oświatowych 21PED-POWiP-SP dr Anita Famuła-Jurczak
2022-01-20 Cz 13:15 14:40 Wprowadzenie do terapii pedagogicznej 21PED-LOG-SP dr Anita Famuła-Jurczak
2022-01-20 Cz 15:00 16:25 Wprowadzenie do diagnozy i terapii logopedycznej 21PED-LOG-SP dr Anita Famuła-Jurczak
2022-01-22 So 08:15 13:00 Psychologia rozwojowa SP KP 21/22 mgr Alicja Kozakiewicz
2022-01-22 So 13:15 15:30 Wybrane zagadnienia z psychologii SP KP 21/22 dr Marcin Florkowski
2022-01-22 So 15:45 18:45 Podstawy pedagogiki SP KP 21/22 dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
2022-01-23 Ni 08:15 13:00 Psychologia rozwojowa SP KP 21/22 mgr Alicja Kozakiewicz
2022-01-23 Ni 13:30 15:00 Podstawy dydaktyki SP KP 21/22 dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ
2022-01-23 Ni 15:15 17:30 Podstawy dydaktyki SP KP 21/22 dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ
2022-01-24 Po 08:00 09:25 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej II 31PED-LOG-SP dr Anita Famuła-Jurczak
2022-01-24 Po 09:45 11:15 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej II 31PED-LOG-SP dr Anita Famuła-Jurczak
2022-01-24 Po 13:15 14:45 Wprowadzenie do praktyki w placówkach medycznych i oświatowych 21PED-LOG-SP dr Anita Famuła-Jurczak
2022-01-25 Wt 09:45 11:20 Teoretyczne podstawy wychowania 11PED-RzPK-SP dr Iwona Banach
2022-01-25 Wt 11:25 13:00 Pedagogika ogólna 11PED-POWiP-SD; 11PED-RzTS-SD dr Iwona Banach
2022-01-25 Wt 13:10 14:45 Pedagogika ogólna 11PED-PSiS-SD dr Iwona Banach
2022-01-25 Wt 15:00 16:35 Diagnostyka logopedyczna czynności prymarnych 11PED-LOG-SD mgr Agnieszka Prodyus
2022-01-25 Wt 16:45 18:15 Diagnostyka logopedyczna czynności prymarnych 11PED-LOG-SD mgr Agnieszka Prodyus
2022-01-25 Wt 18:30 20:00 Typologie zaburzeń mowy 21PED-LOG-SP mgr Agnieszka Prodyus
2022-01-26 Śr 09:45 11:20 Procedury pozyskiwania środków finansowych w edukacji 21PED-POWiP-SD dr Anita Famuła-Jurczak
2022-01-26 Śr 13:15 14:45 Metodyka terapii i profilaktyki uzależnień 31PED-RESO-SP dr Andrzej Zygadło
2022-01-27 Cz 11:30 13:00 Wprowadzenie do praktyki opiekuńczo-wychowawczej w placówkach oświatowych 21PED-POWiP-SP dr Anita Famuła-Jurczak
2022-01-27 Cz 13:15 14:40 Wprowadzenie do terapii pedagogicznej 21PED-LOG-SP dr Anita Famuła-Jurczak
2022-01-27 Cz 15:00 16:25 Wprowadzenie do diagnozy i terapii logopedycznej 21PED-LOG-SP dr Anita Famuła-Jurczak
2022-01-28 Pi 18:00 20:15 Wprowadzenie do praktyki opiekuńczo-wychowawczej w placówkach oświatowych 21PED-POWiP-NP dr Anita Famuła-Jurczak
2022-01-29 So 08:00 10:15 Teoretyczne podstawy wychowania 11PED-LOG-NP dr Anita Famuła-Jurczak
2022-01-29 So 10:30 12:45 Teoretyczne podstawy wychowania 11PED-RzPK-NP dr Anita Famuła-Jurczak
2022-01-29 So 13:00 15:15 Teoretyczne podstawy wychowania 11PED-POWiP-NP dr Anita Famuła-Jurczak
2022-01-29 So 15:30 17:45 Projektowanie szkoleń edukacyjnych 31PED-POWiP-NP; 31PED-RESO-NP dr Anita Famuła-Jurczak
2022-02-05 So 13:30 15:00 Podstawy dydaktyki SP KP 21/22 dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ
2022-02-05 So 15:15 18:15 Podstawy dydaktyki SP KP 21/22 dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ
2022-02-06 Ni 08:00 10:15 Wybrane zagadnienia z psychologii SP KP 21/22 dr Marcin Florkowski
2022-02-06 Ni 10:30 13:00 Wybrane zagadnienia z psychologii SP KP 21/22 dr Marcin Florkowski
2022-02-06 Ni 13:30 15:45 Podstawy dydaktyki SP KP 21/22 dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ
2022-02-06 Ni 16:00 17:30 Podstawy dydaktyki SP KP 21/22 dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ
2022-02-19 So 08:00 11:15 Teoretyczne podstawy wychowania i kształcenia SP KP 21/22 dr Anita Famuła-Jurczak
2022-02-19 So 11:30 16:30 Psychologia rozwojowa SP KP 21/22 mgr Alicja Kozakiewicz
2022-02-19 So 16:45 18:15 Podstawy dydaktyki SP KP 21/22 dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ
2022-02-20 Ni 08:00 12:00 Wybrane zagadnienia z psychologii SP KP 21/22 dr Marcin Florkowski
2022-02-20 Ni 12:30 17:30 Podstawy dydaktyki SP KP 21/22 dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ