Plan zajęć

P102 A-16

sala wykładowa; liczba miejsc: 70

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy
Poniedziałek
09:45 10:00 Possible Directions of Adult Developement ERASMUS dr Anna Mróz D
10:00 11:15 Supporting Profoundly Gifted Children ERASMUS dr Anna Mróz D
11:30 13:00 Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży 51PSYCH-JMS-PK dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ D
15:00 16:25 Wprowadzenie do psychologii I 11PSYCH-JMS mgr Natalia Skrzyczewska DN
15:00 16:35 Wprowadzenie do psychologii I 14PSYCH-JMS mgr Natalia Skrzyczewska DP
16:40 18:15 Wprowadzenie do psychologii I 15PSYCH-JMS mgr Natalia Skrzyczewska DP
16:45 18:10 Wprowadzenie do psychologii I 12PSYCH-JMS mgr Natalia Skrzyczewska DN
18:20 19:45 Wprowadzenie do psychologii I 13PSYCH-JMS mgr Natalia Skrzyczewska DN
Wtorek
08:00 09:25 Biologiczne podstawy zachowań 11PSYCH-JMS dr Andżelina Łopińska DN
08:00 09:35 Biologiczne podstawy zachowań 11PSYCH-JMS/lab2 dr Andżelina Łopińska DP
09:40 11:15 Biologiczne podstawy zachowań 13PSYCH-JMS/lab2 dr Andżelina Łopińska DP
09:45 11:10 Biologiczne podstawy zachowań 13PSYCH-JMS dr Andżelina Łopińska DN
11:25 13:00 Biologiczne podstawy zachowań 14PSYCH-JMS/lab2 dr Andżelina Łopińska DP
11:35 13:00 Biologiczne podstawy zachowań 14PSYCH-JMS dr Andżelina Łopińska DN
13:10 14:45 Biologiczne podstawy zachowań 15PSYCH-JMS/lab2 dr Andżelina Łopińska DP
13:15 14:40 Biologiczne podstawy zachowań 15PSYCH-JMS dr Andżelina Łopińska DN
15:00 16:25 Biologiczne podstawy zachowań 12PSYCH-JMS dr Andżelina Łopińska DN
15:00 16:35 Biologiczne podstawy zachowań 12PSYCH-JMS/lab2 dr Andżelina Łopińska DP
Środa
08:00 09:30 Psychologia 11WF-SP 21/22 dr Urszula Gembara DN
09:45 11:15 Psychologia ekonomiczna 53PSYCH-JMS-PPOZ dr Magdalena Kolańska-Stronka D
13:15 14:45 Seminarium magisterskie III 51PSYCH-JMS-PK/sem.5; 52PSYCH-JMS-PEW/sem.5; 53PSYCH-JMS-PPOZ/sem.5 dr Jerzy Herberger D
15:00 16:30 Psychologia reklamy i marketingu 53PSYCH-JMS-PPOZ dr Magdalena Kolańska-Stronka D
Czwartek
11:30 13:00 Podstawy dydaktyki 21B-SP 20/21-N dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ DP
13:15 14:45 Testy inteligencji 34PSYCH-JMS/lab.6 dr Marcin Florkowski D
15:00 16:30 Testy inteligencji 35PSYCH-JMS/lab.7 dr Marcin Florkowski D
16:45 18:15 Testy inteligencji 35PSYCH-JMS/lab.8 dr Marcin Florkowski D
Sobota
08:00 10:15 Pedagogiczno-psychologiczne podstawy nauczania języka obcego 12PPiW-JMN dr Ewa Kowalska 2022-01-29
08:00 10:15 Wykład monograficzny - Psychologia zmiany i motywacji do terapii 41PSYCH-JMN-PK dr Marcin Florkowski 2021-12-11
10:30 12:45 Elementy psychiatrii 41PSYCH-JMN-PK dr Sławomir Baranowski 2021-12-11; 2022-01-22
10:30 12:45 Pedagogiczno-psychologiczne podstawy nauczania języka obcego 11PPiW-JMN dr Ewa Kowalska 2022-01-15
10:30 12:45 Psychologia uczenia się i wychowania 22PPiW-JMN dr Anna Mróz 2022-01-29
10:30 12:45 Psychologia zdrowia 41PSYCH-JMN-PK dr Sławomir Baranowski 2022-01-08
13:00 15:15 Pedagogiczno-psychologiczne podstawy nauczania języka obcego 12PPiW-JMN dr Ewa Kowalska 2022-01-15
13:00 15:15 Psychologia uczenia się i wychowania 21PPiW-JMN dr Anna Mróz 2022-01-29
15:30 17:45 Mobbing i molestowanie seksualne w środowisku pracy 53PSYCH-JMN-PPOZ dr Krzysztof Dziadkiewicz 2022-01-08
Niedziela
10:30 12:45 Adolescencja, problemy i pomoc psychologiczna 42PSYCH-JMN-PEW dr Anna Mróz 2022-01-09; 2022-01-30
10:30 12:45 Psychologia uczenia się i wychowania 22PPiW-JMN dr Anna Mróz 2021-12-05; 2022-01-16
13:00 15:15 Adolescencja, problemy i pomoc psychologiczna 42PSYCH-JMN-PEW dr Anna Mróz 2022-01-09; 2022-01-30
13:00 15:15 Praca z uczniem szczególnie zdolnym 42PSYCH-JMN-PEW dr Anna Mróz 2022-01-23
13:00 15:15 Psychologia uczenia się i wychowania 21PPiW-JMN dr Anna Mróz 2021-12-05
15:30 17:45 Psychologia uczenia się i wychowania 21PPiW-JMN dr Anna Mróz 2022-01-16
15:30 17:45 Seminarium magisterskie III 51PSYCH-JMN-PK/sem.3; 52PSYCH-JMN-PEW/sem.3; 53PSYCH-JMN-PPOZ/sem.3 dr Anna Mróz 2022-01-23; 2022-01-30
18:00 20:15 Seminarium magisterskie III 51PSYCH-JMN-PK/sem.3; 52PSYCH-JMN-PEW/sem.3; 53PSYCH-JMN-PPOZ/sem.3 dr Anna Mróz 2022-01-09
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel
2021-12-05 Ni 10:30 12:45 Psychologia uczenia się i wychowania 22PPiW-JMN dr Anna Mróz
2021-12-05 Ni 13:00 15:15 Psychologia uczenia się i wychowania 21PPiW-JMN dr Anna Mróz
2021-12-06 Po 09:45 10:00 Possible Directions of Adult Developement ERASMUS dr Anna Mróz
2021-12-06 Po 10:00 11:15 Supporting Profoundly Gifted Children ERASMUS dr Anna Mróz
2021-12-06 Po 11:30 13:00 Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży 51PSYCH-JMS-PK dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ
2021-12-06 Po 15:00 16:35 Wprowadzenie do psychologii I 14PSYCH-JMS mgr Natalia Skrzyczewska
2021-12-06 Po 16:40 18:15 Wprowadzenie do psychologii I 15PSYCH-JMS mgr Natalia Skrzyczewska
2021-12-07 Wt 08:00 09:35 Biologiczne podstawy zachowań 11PSYCH-JMS/lab2 dr Andżelina Łopińska
2021-12-07 Wt 09:40 11:15 Biologiczne podstawy zachowań 13PSYCH-JMS/lab2 dr Andżelina Łopińska
2021-12-07 Wt 11:25 13:00 Biologiczne podstawy zachowań 14PSYCH-JMS/lab2 dr Andżelina Łopińska
2021-12-07 Wt 13:10 14:45 Biologiczne podstawy zachowań 15PSYCH-JMS/lab2 dr Andżelina Łopińska
2021-12-07 Wt 15:00 16:35 Biologiczne podstawy zachowań 12PSYCH-JMS/lab2 dr Andżelina Łopińska
2021-12-08 Śr 09:45 11:15 Psychologia ekonomiczna 53PSYCH-JMS-PPOZ dr Magdalena Kolańska-Stronka
2021-12-08 Śr 13:15 14:45 Seminarium magisterskie III 51PSYCH-JMS-PK/sem.5; 52PSYCH-JMS-PEW/sem.5; 53PSYCH-JMS-PPOZ/sem.5 dr Jerzy Herberger
2021-12-08 Śr 15:00 16:30 Psychologia reklamy i marketingu 53PSYCH-JMS-PPOZ dr Magdalena Kolańska-Stronka
2021-12-09 Cz 11:30 13:00 Podstawy dydaktyki 21B-SP 20/21-N dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ
2021-12-09 Cz 13:15 14:45 Testy inteligencji 34PSYCH-JMS/lab.6 dr Marcin Florkowski
2021-12-09 Cz 15:00 16:30 Testy inteligencji 35PSYCH-JMS/lab.7 dr Marcin Florkowski
2021-12-09 Cz 16:45 18:15 Testy inteligencji 35PSYCH-JMS/lab.8 dr Marcin Florkowski
2021-12-11 So 08:00 10:15 Wykład monograficzny - Psychologia zmiany i motywacji do terapii 41PSYCH-JMN-PK dr Marcin Florkowski
2021-12-11 So 10:30 12:45 Elementy psychiatrii 41PSYCH-JMN-PK dr Sławomir Baranowski
2021-12-13 Po 09:45 10:00 Possible Directions of Adult Developement ERASMUS dr Anna Mróz
2021-12-13 Po 10:00 11:15 Supporting Profoundly Gifted Children ERASMUS dr Anna Mróz
2021-12-13 Po 11:30 13:00 Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży 51PSYCH-JMS-PK dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ
2021-12-13 Po 15:00 16:25 Wprowadzenie do psychologii I 11PSYCH-JMS mgr Natalia Skrzyczewska
2021-12-13 Po 16:45 18:10 Wprowadzenie do psychologii I 12PSYCH-JMS mgr Natalia Skrzyczewska
2021-12-13 Po 18:20 19:45 Wprowadzenie do psychologii I 13PSYCH-JMS mgr Natalia Skrzyczewska
2021-12-14 Wt 08:00 09:25 Biologiczne podstawy zachowań 11PSYCH-JMS dr Andżelina Łopińska
2021-12-14 Wt 09:45 11:10 Biologiczne podstawy zachowań 13PSYCH-JMS dr Andżelina Łopińska
2021-12-14 Wt 11:35 13:00 Biologiczne podstawy zachowań 14PSYCH-JMS dr Andżelina Łopińska
2021-12-14 Wt 13:15 14:40 Biologiczne podstawy zachowań 15PSYCH-JMS dr Andżelina Łopińska
2021-12-14 Wt 15:00 16:25 Biologiczne podstawy zachowań 12PSYCH-JMS dr Andżelina Łopińska
2021-12-15 Śr 08:00 09:30 Psychologia 11WF-SP 21/22 dr Urszula Gembara
2021-12-15 Śr 09:45 11:15 Psychologia ekonomiczna 53PSYCH-JMS-PPOZ dr Magdalena Kolańska-Stronka
2021-12-15 Śr 13:15 14:45 Seminarium magisterskie III 51PSYCH-JMS-PK/sem.5; 52PSYCH-JMS-PEW/sem.5; 53PSYCH-JMS-PPOZ/sem.5 dr Jerzy Herberger
2021-12-15 Śr 15:00 16:30 Psychologia reklamy i marketingu 53PSYCH-JMS-PPOZ dr Magdalena Kolańska-Stronka
2021-12-16 Cz 13:15 14:45 Testy inteligencji 34PSYCH-JMS/lab.6 dr Marcin Florkowski
2021-12-16 Cz 15:00 16:30 Testy inteligencji 35PSYCH-JMS/lab.7 dr Marcin Florkowski
2021-12-16 Cz 16:45 18:15 Testy inteligencji 35PSYCH-JMS/lab.8 dr Marcin Florkowski
2021-12-20 Po 09:45 10:00 Possible Directions of Adult Developement ERASMUS dr Anna Mróz
2021-12-20 Po 10:00 11:15 Supporting Profoundly Gifted Children ERASMUS dr Anna Mróz
2021-12-20 Po 11:30 13:00 Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży 51PSYCH-JMS-PK dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ
2021-12-20 Po 15:00 16:35 Wprowadzenie do psychologii I 14PSYCH-JMS mgr Natalia Skrzyczewska
2021-12-20 Po 16:40 18:15 Wprowadzenie do psychologii I 15PSYCH-JMS mgr Natalia Skrzyczewska
2021-12-21 Wt 11:30 13:00 Podstawy dydaktyki 21B-SP 20/21-N dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ
2021-12-21 Wt 13:15 14:45 Testy inteligencji 34PSYCH-JMS/lab.6 dr Marcin Florkowski
2021-12-21 Wt 15:00 16:30 Testy inteligencji 35PSYCH-JMS/lab.7 dr Marcin Florkowski
2021-12-21 Wt 16:45 18:15 Testy inteligencji 35PSYCH-JMS/lab.8 dr Marcin Florkowski
2022-01-03 Po 09:45 10:00 Possible Directions of Adult Developement ERASMUS dr Anna Mróz
2022-01-03 Po 10:00 11:15 Supporting Profoundly Gifted Children ERASMUS dr Anna Mróz
2022-01-03 Po 11:30 13:00 Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży 51PSYCH-JMS-PK dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ
2022-01-03 Po 15:00 16:25 Wprowadzenie do psychologii I 11PSYCH-JMS mgr Natalia Skrzyczewska
2022-01-03 Po 16:45 18:10 Wprowadzenie do psychologii I 12PSYCH-JMS mgr Natalia Skrzyczewska
2022-01-03 Po 18:20 19:45 Wprowadzenie do psychologii I 13PSYCH-JMS mgr Natalia Skrzyczewska
2022-01-04 Wt 08:00 09:25 Biologiczne podstawy zachowań 11PSYCH-JMS dr Andżelina Łopińska
2022-01-04 Wt 09:45 11:10 Biologiczne podstawy zachowań 13PSYCH-JMS dr Andżelina Łopińska
2022-01-04 Wt 11:35 13:00 Biologiczne podstawy zachowań 14PSYCH-JMS dr Andżelina Łopińska
2022-01-04 Wt 13:15 14:40 Biologiczne podstawy zachowań 15PSYCH-JMS dr Andżelina Łopińska
2022-01-04 Wt 15:00 16:25 Biologiczne podstawy zachowań 12PSYCH-JMS dr Andżelina Łopińska
2022-01-05 Śr 08:00 09:30 Psychologia 11WF-SP 21/22 dr Urszula Gembara
2022-01-05 Śr 09:45 11:15 Psychologia ekonomiczna 53PSYCH-JMS-PPOZ dr Magdalena Kolańska-Stronka
2022-01-05 Śr 13:15 14:45 Seminarium magisterskie III 51PSYCH-JMS-PK/sem.5; 52PSYCH-JMS-PEW/sem.5; 53PSYCH-JMS-PPOZ/sem.5 dr Jerzy Herberger
2022-01-05 Śr 15:00 16:30 Psychologia reklamy i marketingu 53PSYCH-JMS-PPOZ dr Magdalena Kolańska-Stronka
2022-01-08 So 10:30 12:45 Psychologia zdrowia 41PSYCH-JMN-PK dr Sławomir Baranowski
2022-01-08 So 15:30 17:45 Mobbing i molestowanie seksualne w środowisku pracy 53PSYCH-JMN-PPOZ dr Krzysztof Dziadkiewicz
2022-01-09 Ni 10:30 12:45 Adolescencja, problemy i pomoc psychologiczna 42PSYCH-JMN-PEW dr Anna Mróz
2022-01-09 Ni 13:00 15:15 Adolescencja, problemy i pomoc psychologiczna 42PSYCH-JMN-PEW dr Anna Mróz
2022-01-09 Ni 18:00 20:15 Seminarium magisterskie III 51PSYCH-JMN-PK/sem.3; 52PSYCH-JMN-PEW/sem.3; 53PSYCH-JMN-PPOZ/sem.3 dr Anna Mróz
2022-01-10 Po 09:45 10:00 Possible Directions of Adult Developement ERASMUS dr Anna Mróz
2022-01-10 Po 10:00 11:15 Supporting Profoundly Gifted Children ERASMUS dr Anna Mróz
2022-01-10 Po 11:30 13:00 Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży 51PSYCH-JMS-PK dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ
2022-01-10 Po 15:00 16:35 Wprowadzenie do psychologii I 14PSYCH-JMS mgr Natalia Skrzyczewska
2022-01-10 Po 16:40 18:15 Wprowadzenie do psychologii I 15PSYCH-JMS mgr Natalia Skrzyczewska
2022-01-11 Wt 08:00 09:35 Biologiczne podstawy zachowań 11PSYCH-JMS/lab2 dr Andżelina Łopińska
2022-01-11 Wt 09:40 11:15 Biologiczne podstawy zachowań 13PSYCH-JMS/lab2 dr Andżelina Łopińska
2022-01-11 Wt 11:25 13:00 Biologiczne podstawy zachowań 14PSYCH-JMS/lab2 dr Andżelina Łopińska
2022-01-11 Wt 13:10 14:45 Biologiczne podstawy zachowań 15PSYCH-JMS/lab2 dr Andżelina Łopińska
2022-01-11 Wt 15:00 16:35 Biologiczne podstawy zachowań 12PSYCH-JMS/lab2 dr Andżelina Łopińska
2022-01-12 Śr 09:45 11:15 Psychologia ekonomiczna 53PSYCH-JMS-PPOZ dr Magdalena Kolańska-Stronka
2022-01-12 Śr 13:15 14:45 Seminarium magisterskie III 51PSYCH-JMS-PK/sem.5; 52PSYCH-JMS-PEW/sem.5; 53PSYCH-JMS-PPOZ/sem.5 dr Jerzy Herberger
2022-01-12 Śr 15:00 16:30 Psychologia reklamy i marketingu 53PSYCH-JMS-PPOZ dr Magdalena Kolańska-Stronka
2022-01-13 Cz 11:30 13:00 Podstawy dydaktyki 21B-SP 20/21-N dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ
2022-01-13 Cz 13:15 14:45 Testy inteligencji 34PSYCH-JMS/lab.6 dr Marcin Florkowski
2022-01-13 Cz 15:00 16:30 Testy inteligencji 35PSYCH-JMS/lab.7 dr Marcin Florkowski
2022-01-13 Cz 16:45 18:15 Testy inteligencji 35PSYCH-JMS/lab.8 dr Marcin Florkowski
2022-01-15 So 10:30 12:45 Pedagogiczno-psychologiczne podstawy nauczania języka obcego 11PPiW-JMN dr Ewa Kowalska
2022-01-15 So 13:00 15:15 Pedagogiczno-psychologiczne podstawy nauczania języka obcego 12PPiW-JMN dr Ewa Kowalska
2022-01-16 Ni 10:30 12:45 Psychologia uczenia się i wychowania 22PPiW-JMN dr Anna Mróz
2022-01-16 Ni 15:30 17:45 Psychologia uczenia się i wychowania 21PPiW-JMN dr Anna Mróz
2022-01-17 Po 09:45 10:00 Possible Directions of Adult Developement ERASMUS dr Anna Mróz
2022-01-17 Po 10:00 11:15 Supporting Profoundly Gifted Children ERASMUS dr Anna Mróz
2022-01-17 Po 11:30 13:00 Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży 51PSYCH-JMS-PK dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ
2022-01-17 Po 15:00 16:25 Wprowadzenie do psychologii I 11PSYCH-JMS mgr Natalia Skrzyczewska
2022-01-17 Po 16:45 18:10 Wprowadzenie do psychologii I 12PSYCH-JMS mgr Natalia Skrzyczewska
2022-01-17 Po 18:20 19:45 Wprowadzenie do psychologii I 13PSYCH-JMS mgr Natalia Skrzyczewska
2022-01-18 Wt 08:00 09:25 Biologiczne podstawy zachowań 11PSYCH-JMS dr Andżelina Łopińska
2022-01-18 Wt 09:45 11:10 Biologiczne podstawy zachowań 13PSYCH-JMS dr Andżelina Łopińska
2022-01-18 Wt 11:35 13:00 Biologiczne podstawy zachowań 14PSYCH-JMS dr Andżelina Łopińska
2022-01-18 Wt 13:15 14:40 Biologiczne podstawy zachowań 15PSYCH-JMS dr Andżelina Łopińska
2022-01-18 Wt 15:00 16:25 Biologiczne podstawy zachowań 12PSYCH-JMS dr Andżelina Łopińska
2022-01-19 Śr 08:00 09:30 Psychologia 11WF-SP 21/22 dr Urszula Gembara
2022-01-19 Śr 09:45 11:15 Psychologia ekonomiczna 53PSYCH-JMS-PPOZ dr Magdalena Kolańska-Stronka
2022-01-19 Śr 13:15 14:45 Seminarium magisterskie III 51PSYCH-JMS-PK/sem.5; 52PSYCH-JMS-PEW/sem.5; 53PSYCH-JMS-PPOZ/sem.5 dr Jerzy Herberger
2022-01-19 Śr 15:00 16:30 Psychologia reklamy i marketingu 53PSYCH-JMS-PPOZ dr Magdalena Kolańska-Stronka
2022-01-20 Cz 13:15 14:45 Testy inteligencji 34PSYCH-JMS/lab.6 dr Marcin Florkowski
2022-01-20 Cz 15:00 16:30 Testy inteligencji 35PSYCH-JMS/lab.7 dr Marcin Florkowski
2022-01-20 Cz 16:45 18:15 Testy inteligencji 35PSYCH-JMS/lab.8 dr Marcin Florkowski
2022-01-22 So 10:30 12:45 Elementy psychiatrii 41PSYCH-JMN-PK dr Sławomir Baranowski
2022-01-23 Ni 13:00 15:15 Praca z uczniem szczególnie zdolnym 42PSYCH-JMN-PEW dr Anna Mróz
2022-01-23 Ni 15:30 17:45 Seminarium magisterskie III 51PSYCH-JMN-PK/sem.3; 52PSYCH-JMN-PEW/sem.3; 53PSYCH-JMN-PPOZ/sem.3 dr Anna Mróz
2022-01-24 Po 09:45 10:00 Possible Directions of Adult Developement ERASMUS dr Anna Mróz
2022-01-24 Po 10:00 11:15 Supporting Profoundly Gifted Children ERASMUS dr Anna Mróz
2022-01-24 Po 11:30 13:00 Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży 51PSYCH-JMS-PK dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ
2022-01-24 Po 15:00 16:25 Wprowadzenie do psychologii I 11PSYCH-JMS mgr Natalia Skrzyczewska
2022-01-24 Po 16:45 18:10 Wprowadzenie do psychologii I 12PSYCH-JMS mgr Natalia Skrzyczewska
2022-01-24 Po 18:20 19:45 Wprowadzenie do psychologii I 13PSYCH-JMS mgr Natalia Skrzyczewska
2022-01-25 Wt 08:00 09:35 Biologiczne podstawy zachowań 11PSYCH-JMS/lab2 dr Andżelina Łopińska
2022-01-25 Wt 09:40 11:15 Biologiczne podstawy zachowań 13PSYCH-JMS/lab2 dr Andżelina Łopińska
2022-01-25 Wt 11:25 13:00 Biologiczne podstawy zachowań 14PSYCH-JMS/lab2 dr Andżelina Łopińska
2022-01-25 Wt 13:10 14:45 Biologiczne podstawy zachowań 15PSYCH-JMS/lab2 dr Andżelina Łopińska
2022-01-25 Wt 15:00 16:35 Biologiczne podstawy zachowań 12PSYCH-JMS/lab2 dr Andżelina Łopińska
2022-01-26 Śr 09:45 11:15 Psychologia ekonomiczna 53PSYCH-JMS-PPOZ dr Magdalena Kolańska-Stronka
2022-01-26 Śr 13:15 14:45 Seminarium magisterskie III 51PSYCH-JMS-PK/sem.5; 52PSYCH-JMS-PEW/sem.5; 53PSYCH-JMS-PPOZ/sem.5 dr Jerzy Herberger
2022-01-26 Śr 15:00 16:30 Psychologia reklamy i marketingu 53PSYCH-JMS-PPOZ dr Magdalena Kolańska-Stronka
2022-01-27 Cz 13:15 14:45 Testy inteligencji 34PSYCH-JMS/lab.6 dr Marcin Florkowski
2022-01-27 Cz 15:00 16:30 Testy inteligencji 35PSYCH-JMS/lab.7 dr Marcin Florkowski
2022-01-27 Cz 16:45 18:15 Testy inteligencji 35PSYCH-JMS/lab.8 dr Marcin Florkowski
2022-01-29 So 08:00 10:15 Pedagogiczno-psychologiczne podstawy nauczania języka obcego 12PPiW-JMN dr Ewa Kowalska
2022-01-29 So 10:30 12:45 Psychologia uczenia się i wychowania 22PPiW-JMN dr Anna Mróz
2022-01-29 So 13:00 15:15 Psychologia uczenia się i wychowania 21PPiW-JMN dr Anna Mróz
2022-01-30 Ni 10:30 12:45 Adolescencja, problemy i pomoc psychologiczna 42PSYCH-JMN-PEW dr Anna Mróz
2022-01-30 Ni 13:00 15:15 Adolescencja, problemy i pomoc psychologiczna 42PSYCH-JMN-PEW dr Anna Mróz
2022-01-30 Ni 15:30 17:45 Seminarium magisterskie III 51PSYCH-JMN-PK/sem.3; 52PSYCH-JMN-PEW/sem.3; 53PSYCH-JMN-PPOZ/sem.3 dr Anna Mróz