Plan zajęć

113 A-24

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 20


W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć