Rezerwacje

329 A-29

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 10

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Wtorek
15:50 16:35 Rezerwacja R  dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ D//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.