Plan zajęć

117 A-29

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 30

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć