Rezerwacje

147 A-0

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 15

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji