Rezerwacje

4 A-12

sala wykładowa; liczba miejsc: 60

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji