Rezerwacje

201 A-12

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 30

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Środa
10:00 11:00 Gospodarka wodno-ściekowa w gminach wiejskich - egzamin R35IS-SP dr inż. Anita Jakubaszek 11-09-2019; //
Piątek
10:00 12:00 Woda i ścieki w przemyśle - egzamin R19IS-ND dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk 13-09-2019; //
Sobota
10:00 12:00 Woda i ścieki w przemyśle - egzamin R19IS-ND dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk 29-06-2019; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.