Rezerwacje

5 A-15

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 15

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji