Plan zajęć

20 A-16

sala wykładowa; liczba miejsc: 75

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
08:00 09:25 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej I W21PED-EPiW-SP; 22PED-EPiW-SP dr Anetta Soroka-Fedorczuk DP//
08:00 09:35 Metody poznawania dziecka K21PED-EPiW-SP; 22PED-EPiW-SP dr Anetta Soroka-Fedorczuk DN//przedmiot do wyboru 2
09:40 10:50 Metodyka edukacji przyrodniczej i społecznej w przedszkolu W31PED-EEiTP-SP; 31PED-EEiWNJO-SP dr Anetta Soroka-Fedorczuk 06-04-2020; 20-04-2020; 27-04-2020; 04-05-2020; 11-05-2020; 18-05-2020; 25-05-2020; 01-06-2020; 08-06-2020; 15-06-2020; //
10:55 13:10 Metodyka edukacji przyrodniczej i społecznej w przedszkolu K31PED-EEiWNJO-SP dr Anetta Soroka-Fedorczuk 06-04-2020; 20-04-2020; 27-04-2020; 04-05-2020; 11-05-2020; 18-05-2020; 25-05-2020; 01-06-2020; 08-06-2020; 15-06-2020; //
15:30 17:00 Demografia W11SOC-SP dr Krzysztof Lisowski D//
19:00 20:30 Demografia Ć11SOC-SP dr Krzysztof Lisowski DN//
Wtorek
09:50 11:15 Współczesne problemy socjologii Ć21PED-RzTS-SD dr hab. Beata Trzop, prof. UZ DP//
11:25 13:00 Wybrane zagadnienia z wiedzy o języku W11PED-LOG-SP dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ DN//
11:35 13:00 Współczesne problemy socjologii Ć21PED-POWiP-SD dr hab. Beata Trzop, prof. UZ DP//
13:10 14:45 Podstawy pedeutologii Ć11ARTE-SP dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ DN//
15:30 17:00 Metody badań marketingowych Ć31SOC-SP dr Krzysztof Lisowski D//F1a
17:15 18:45 Metody badań mass mediów Ć21SOC-SD dr Krzysztof Lisowski D//
19:00 20:30 Etyczne problemy zawodu socjologa Ć31SOC-SP dr Krzysztof Lisowski DN//
Środa
08:15 09:40 Wprowadzenie do pedeutologii Ć11PED-POWiP-SP dr Edyta Kahl-Łuczyńska DP//
09:50 11:15 Wprowadzenie do pedeutologii Ć11PED-LOG-SP dr Edyta Kahl-Łuczyńska DP//
17:15 18:45 Współczesne teorie socjologiczne W11SOC-SP prof. zw. dr hab. Mirosław Chałubiński D//
Czwartek
11:30 13:45 Psychologia osobowości Ć23PSYCH-JMS dr Dagmara Gawron 05-03-2020; 19-03-2020; 02-04-2020; 23-04-2020; 28-05-2020; //
14:15 15:45 Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki W11PED-LOG-SP; 11PED-POWiP-SP; 11PED-RESO-SP dr Joanna Zegzuła - Nowak D//
16:00 17:30 Wprowadzenie do logopedii Ć11PED-LOG-SP dr Ewa Kowalska D//
17:40 19:15 Wprowadzenie do logopedii W11PED-LOG-SP dr Ewa Kowalska DN//
Sobota
08:00 10:15 Podstawy edukacji zdrowotnej Ć11PPiW-JMN dr Edyta Bartkowiak 07-03-2020; //
09:45 11:15 Współczesne problemy socjologii W21PED-EPiW-ND; 21PED-POWiP-ND dr hab. Beata Trzop, prof. UZ 23-05-2020; //
09:45 12:00 Teoria i praktyka poradnictwa zawodowego Ć11PED-PSiS-ND dr Marcin Szumigraj 06-06-2020; //
10:30 12:45 Podstawy edukacji zdrowotnej Ć12PPiW-JMN dr Edyta Bartkowiak 07-03-2020; //
11:30 13:00 Współczesne problemy socjologii Ć21PED-POWiP-ND dr hab. Beata Trzop, prof. UZ 28-03-2020; //
11:30 13:45 Współczesne problemy socjologii Ć21PED-EPiW-ND/gr.1 dr hab. Beata Trzop, prof. UZ 23-05-2020; //
12:15 14:30 Współczesne problemy socjologii Ć21PED-POWiP-ND dr hab. Beata Trzop, prof. UZ 06-06-2020; //
13:15 14:45 Pedeutologia z elementami tutoringu W11PPiW-JMN; 12PPiW-JMN dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ 07-03-2020; //
13:15 14:45 Współczesne problemy socjologii W21PED-EPiW-ND; 21PED-POWiP-ND dr hab. Beata Trzop, prof. UZ 28-03-2020; //
13:15 14:45 Współczesne problemy socjologii Ć21PED-EPiW-ND/gr.2 dr hab. Beata Trzop, prof. UZ 18-04-2020; //
14:00 16:15 Współczesne problemy socjologii Ć21PED-EPiW-ND/gr.2 dr hab. Beata Trzop, prof. UZ 23-05-2020; //
15:00 16:30 Współczesne problemy socjologii Ć21PED-EPiW-ND/gr.1 dr hab. Beata Trzop, prof. UZ 28-03-2020; 18-04-2020; //
15:00 17:15 Prawne podstawy resocjalizacji i funkcjonowania służb mundurowych W11PED-RESO-NP dr Andrzej Stec 07-03-2020; //
16:45 18:15 Współczesne problemy socjologii W21PED-EPiW-ND; 21PED-POWiP-ND dr hab. Beata Trzop, prof. UZ 18-04-2020; //
16:45 18:15 Współczesne problemy socjologii Ć21PED-EPiW-ND/gr.2 dr hab. Beata Trzop, prof. UZ 28-03-2020; //
16:45 19:00 Współczesne problemy socjologii W21PED-EPiW-ND; 21PED-POWiP-ND dr hab. Beata Trzop, prof. UZ 14-03-2020; //
17:30 19:00 Prawne podstawy resocjalizacji i funkcjonowania służb mundurowych Ć11PED-RESO-NP dr Andrzej Stec 07-03-2020; //
18:30 20:00 Współczesne problemy socjologii Ć21PED-POWiP-ND dr hab. Beata Trzop, prof. UZ 18-04-2020; //
Niedziela
08:00 10:15 Etyczne i prawne podstawy resocjalizacji i probacji W11PED-RzTS-ND dr Andrzej Stec 01-03-2020; //
08:00 11:15 Teoria i praktyka poradnictwa zawodowego Ć11PED-PSiS-ND dr Marcin Szumigraj 24-05-2020; //
08:00 11:15 Współczesne tendencje w organizacji i kierowaniu placówkami edukacyjnymi W31PED-EE-NP; 31PED-POWiP-NP dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ 08-03-2020; 05-04-2020; //
10:30 12:00 Etyczne i prawne podstawy resocjalizacji i probacji Ć11PED-RzTS-ND dr Andrzej Stec 01-03-2020; //
10:30 12:00 Teoria i praktyka poradnictwa zawodowego W11PED-PSiS-ND dr Marcin Szumigraj 10-05-2020; //
10:30 12:45 Teoria i praktyka poradnictwa zawodowego W11PED-PSiS-ND dr Marcin Szumigraj 19-04-2020; //
11:30 13:00 Współczesne problemy socjologii Ć21PED-EPiW-ND/gr.2 dr hab. Beata Trzop, prof. UZ 07-06-2020; //
11:30 13:00 Współczesne problemy socjologii Ć21PED-POWiP-ND dr hab. Beata Trzop, prof. UZ 15-03-2020; //
11:30 13:45 Etyczne i prawne podstawy resocjalizacji i probacji Ć11PED-RzTS-ND dr Andrzej Stec 24-05-2020; //
12:15 13:45 Teoria i praktyka poradnictwa zawodowego Ć11PED-PSiS-ND dr Marcin Szumigraj 10-05-2020; //
13:15 14:45 Współczesne problemy socjologii Ć21PED-EPiW-ND/gr.1 dr hab. Beata Trzop, prof. UZ 07-06-2020; //
Nieregularne
    Filozofia ogólna W11PPiW-JMN; 12PPiW-JMN   WPPS-P//
    Prawne podstawy resocjalizacji z elementami prawa karnego W11PED-RESO-NP dr hab. Maciej Małolepszy, prof. UZ WPPS-P//
    Prawne podstawy resocjalizacji z elementami prawa karnego Ć11PED-RESO-NP dr Sebastian Kowalski WPPS-P//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.