Plan zajęć

20 A-16

sala wykładowa; liczba miejsc: 75

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
08:00 09:30 Pedagogika porównawcza W11PED-EPiW-SD; 11PED-POWiP-SD; 11PED-RzTS-SD dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ DP//
09:45 11:15 Pedagogika porównawcza Ć11PED-EPiW-SD dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ DP//
11:30 13:00 Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych W21PSP-SP dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, prof. UZ DN//
11:30 13:00 Wprowadzenie do pedeutologii Ć11PED-LOG-SP dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ DP//
13:15 14:45 Pedagogika porównawcza Ć11PED-POWiP-SD dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ DP//
13:15 14:45 Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych Ć21PSP-SP dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, prof. UZ DN//
15:00 16:30 Pedagogika porównawcza Ć11PED-RzTS-SD dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ DP//
16:45 18:15 Współczesne problemy psychologii Ć11PED-POWiP-SD mgr Agnieszka Misiuro DP//
Wtorek
08:00 09:30 Etyczne i prawne podstawy resocjalizacji i probacji W11PED-RzTS-SD dr Agnieszka Opalińska DP//
09:45 11:15 Etyczne i prawne podstawy resocjalizacji i probacji Ć11PED-RzTS-SD dr Agnieszka Opalińska D//
11:45 13:00 Etyka zawodowa Ć31PS-SP dr Joanna Zegzuła - Nowak D//
13:15 14:45 Pedagogika wczesnoszkolna W11PED-EPiW-SP; 12PED-EPiW-SP dr Iwona Kopaczyńska DP//
15:00 16:30 Wybrane zagadnienia z filozofii W11PS-SP dr Tomasz Turowski DN//
Środa
09:00 11:15 Współczesne tendencje w organizacji i kierowaniu placówkami edukacyjnymi W31PED-AK-SP; 31PED-EEiTP-SP; 31PED-EEiWNJO-SP; 31PED-LiJM-SP; 31PED-LiTP-SP; 31PED-POWiP-SP; 31PED-RzPM-SP; 31PED-RzPSM-SP dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ D//
13:05 13:50 Podstawy nauczania języka polskiego W11PED-EPiW-SP; 12PED-EPiW-SP dr hab. Pola Kuleczka, prof. UZ 08-05-2019; 15-05-2019; 29-05-2019; 05-06-2019; 12-06-2019; //
14:01 14:46 Podstawy nauczania języka polskiego W11PED-EPiW-SP; 12PED-EPiW-SP dr hab. Pola Kuleczka, prof. UZ 22-05-2019; //
15:00 16:30 Filozoficzne podstawy pedagogiki Ć11PED-POWiP-SP dr Ewa Kowalska D//
17:15 18:45 Etyka uprawiania nauki W31PED-DOKT; 31SOC-DOKT dr hab. Joanna Dudek, prof. UZ D//F5a
Czwartek
15:30 17:00 Filozoficzne podstawy pedagogiki Ć11PED-RESO-SP dr Ewa Kowalska D//
Piątek
09:45 11:15 Filozoficzne podstawy pedagogiki Ć11PED-EPiW-SP dr Ewa Kowalska D//
11:30 13:00 Filozoficzne podstawy pedagogiki Ć12PED-EPiW-SP dr Ewa Kowalska D//
Sobota
08:00 09:30 Pozalekcyjna aktywizacja opiekuńczo-wychowawcza W11PED-POWiP-ND dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 27-04-2019; //
08:00 10:15 Pozalekcyjna aktywizacja opiekuńczo-wychowawcza W11PED-POWiP-ND dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 25-05-2019; //
10:00 13:45 Warsztaty psychologiczne Ć52PSYCH-JMN/PEW; 52PSYCH-JMN/PPOZ mgr Edyta Chmiel-Opalińska 27-04-2019; //
10:25 12:40 Prawne podstawy resocjalizacji z elementami prawa karnego W11PED-RESO-NP dr Olaf Włodkowski 18-05-2019; //
10:30 12:45 Andragogika Ć21PED-PSiS-ND; 21PED-RzTS-ND dr hab. Sylwia Słowińska, prof. UZ 22-06-2019; //
10:30 12:45 Prawne aspekty pracy psychologa Ć21PSYCH-JMN dr Marta Górka 11-05-2019; 25-05-2019; //
12:45 15:00 Prawne podstawy resocjalizacji z elementami prawa karnego W11PED-RESO-NP dr Olaf Włodkowski 18-05-2019; //
13:00 15:15 Podstawy gerontologii W21PED-PSiS-ND dr Dorota Niewiedział 22-06-2019; //
13:00 15:15 Prawne aspekty pracy psychologa Ć22PSYCH-JMN dr Marta Górka 11-05-2019; 25-05-2019; //
15:05 17:20 Prawne podstawy resocjalizacji z elementami prawa karnego Ć11PED-RESO-NP dr Olaf Włodkowski 18-05-2019; //
15:15 17:30 Prawne aspekty pracy psychologa Ć21PSYCH-JMN dr Marta Górka 01-06-2019; //
15:30 17:45 Andragogika Ć21PED-PSiS-ND; 21PED-RzTS-ND dr hab. Sylwia Słowińska, prof. UZ 27-04-2019; //
15:30 17:45 Podstawy gerontologii Ć21PED-PSiS-ND dr Dorota Niewiedział 22-06-2019; //
16:45 20:00 Socjologia rodziny W11PED-POWiP-NP dr Joanna Frątczak-Müller 15-06-2019; //
17:45 20:00 Prawne aspekty pracy psychologa Ć22PSYCH-JMN dr Marta Górka 01-06-2019; //
Niedziela
08:00 10:15 Rodzina z człowiekiem chorym W41PSYCH-JMN-PK dr Jerzy Herberger 23-06-2019; //
10:30 12:45 Podejście systemowe w pracy z rodziną Ć42PSYCH-JMN-PEW dr Jerzy Herberger 23-06-2019; //
12:15 14:30 Współczesne problemy psychologii Ć11PED-POWiP-ND mgr Agnieszka Misiuro 12-05-2019; 26-05-2019; //
13:00 15:15 Metodyka interwencji w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych K31PED-RzPSM-NP dr Ernest Magda 23-06-2019; //
13:00 15:15 Pomoc społeczna w społeczeństwie wielokulturowym W31PS-NP dr Marcin Szumigraj 16-06-2019; //
13:15 15:30 Prawne podstawy resocjalizacji z elementami prawa karnego W11PED-RESO-NP dr Olaf Włodkowski 28-04-2019; //
14:45 17:00 Prawne podstawy resocjalizacji z elementami prawa karnego W11PED-RESO-NP dr Olaf Włodkowski 26-05-2019; //
15:30 17:45 Wybrane aspekty kryminologii Ć31PED-RzPSM-NP dr Ernest Magda 23-06-2019; //
15:45 18:45 Prawne podstawy resocjalizacji z elementami prawa karnego Ć11PED-RESO-NP dr Olaf Włodkowski 28-04-2019; //
17:15 20:15 Prawne podstawy resocjalizacji z elementami prawa karnego Ć11PED-RESO-NP dr Olaf Włodkowski 26-05-2019; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.