Plan zajęć

20 A-16

sala wykładowa; liczba miejsc: 75

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
09:45 11:15 Metodologia badań społecznych W31PS-SP dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, prof. UZ DN//Zajęcia z prof. E. Narkiewicz-Niedbalec rozpoczną się od 12.11.2019
16:30 18:00 Prawo pracy W31PS-SP dr Joanna Zdanowska DN//
Wtorek
08:00 09:30 Pedagogika społeczna Ć21PED-RESO-SP dr Anna Korlak-Łukasiewicz D//
09:45 11:15 Pedagogika społeczna Ć21PED-LOG-SP; 21PED-POWiP-SP dr Anna Korlak-Łukasiewicz D//
15:30 17:00 Socjologia reklamy Ć31SOC-SP dr hab. Beata Trzop, prof. UZ D//s3a
17:15 18:45 Socjologia mediów Ć21SOC-SP dr hab. Beata Trzop, prof. UZ D//
19:00 20:30 Współczesne teorie komunikowania K21SOC-SD dr hab. Beata Trzop, prof. UZ D//
Środa
08:00 09:30 Współczesne problemy dzieci i młodzieży W21PED-POWiP-SD dr Iwona Banach D//
11:00 12:30 Wybrane zagadnienia z geriatrii W21PSP-SP dr n. med. Joanna Hoffmann - Aulich DP//
13:15 14:45 Projektowanie szkoleń edukacyjnych W31PED-EEiTP-SP; 31PED-EEiWNJO-SP; 31PED-LiTP-SP; 31PED-POWiP-SP; 31PED-RESO-SP dr Anita Famuła-Jurczak D//przedmiot do wyboru
15:00 16:30 Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka i wychowania W11PSP-JMS dr Ewa Nowacka-Chiari; dr Hanna Uździcka DN//
17:15 18:45 Subdyscyplina 2 W11SOC-SD dr hab. Beata Trzop, prof. UZ DI//
17:15 18:45 Subdyscyplina 2 Ć11SOC-SD dr hab. Beata Trzop, prof. UZ DII//
Czwartek
11:30 13:00 Metody i techniki diagnozy resocjalizacyjnej W21PED-RzTS-SD dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ DN//
13:15 14:45 Teoria i metodyka resocjalizacji i terapii specjalistycznej W11PED-RzTS-SD dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ DP//
13:15 14:45 Wykład monograficzny: Zachowania przestępcze jako przedmiot badań biograficznych wśród osadzonych ko W21PED-EPiW-SD; 21PED-POWiP-SD; 21PED-RzTS-SD dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ DN//przedmiot do wyboru
15:00 16:30 Pedagogika penitencjarna W21PED-RESO-SP dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ DP//
Piątek
10:30 14:30 Rezerwacja - Biuro Zarządzania Nieruchomościami I    15-11-2019; //
Sobota
08:00 10:15 Wykład monograficzny: Być dobrym rodzicem W21PED-EPiW-ND; 21PED-POWiP-ND dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 26-10-2019; //przedmiot do wyboru
09:00 11:15 Teoria i metodyka resocjalizacji i terapii specjalistycznej Ć11PED-RzTS-ND mgr Monika Kaczmarczyk 14-12-2019; //
10:30 12:45 Współczesne problemy i kwestie społeczne Ć11PS-ND dr Ewa Szumigraj 07-12-2019; 11-01-2020; 25-01-2020; //
11:30 13:45 Podstawy dydaktyki ogólnej W21PED-EPiW-NP; 21PED-POWiP-NP; 21PED-RESO-NP dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ 14-12-2019; //
12:15 15:15 Komunikacja i trening interpersonalny L11PED-POWiP-NP dr Ewa Szumigraj 26-10-2019; //
14:00 16:15 Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej W21PED-EPiW-NP dr Marcin Florkowski 19-10-2019; //
15:00 19:00 Poradnictwo pedagogiczne Ć21PED-POWiP-ND dr Helena Ochonczenko 25-01-2020; //
16:15 18:30 Media w edukacji W31PED-EE-NP; 31PED-POWiP-NP dr Ewa Nowicka 16-11-2019; //
Niedziela
08:00 10:15 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych W11PED-POWiP-ND; 11PED-PSiS-ND; 11PED-RzTS-ND dr Jacek Jędryczkowski 27-10-2019; 17-11-2019; //
08:00 10:15 Metodologia badań naukowych II W41PPiW-JMN dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 20-10-2019; //
08:00 10:15 Pedagogika resocjalizacyjna W11PED-RESO-NP dr Ernest Magda 26-01-2020; //
10:30 12:45 Pedagogika penitencjarna Ć21PED-RESO-NP dr Ernest Magda 27-10-2019; //
10:30 12:45 Pedagogika resocjalizacyjna W11PED-RESO-NP dr Ernest Magda 17-11-2019; //
10:30 12:45 Wprowadzenie do kryminalistyki Ć11PED-RESO-NP dr Ernest Magda 26-01-2020; //
10:30 12:45 Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej W21PED-EPiW-NP dr Marcin Florkowski 20-10-2019; //
10:30 12:45 Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej Ć21PED-EPiW-NP dr Marcin Florkowski 15-12-2019; //
11:30 13:45 Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej Ć21PED-EPiW-NP dr Marcin Florkowski 19-01-2020; //
13:00 15:15 Pedagogika penitencjarna Ć21PED-RESO-NP dr Ernest Magda 26-01-2020; //
13:00 15:15 Psychologia społeczna W41PPiW-JMN dr Marcin Florkowski 20-10-2019; //
13:00 15:15 Wprowadzenie do kryminalistyki W11PED-RESO-NP dr Ernest Magda 01-12-2019; //
13:00 15:15 Wprowadzenie do kryminalistyki Ć11PED-RESO-NP dr Ernest Magda 17-11-2019; //
13:00 16:00 Pedagogika resocjalizacyjna W11PED-RESO-NP dr Ernest Magda 27-10-2019; //
14:00 16:15 Psychologia zdrowia i psychopatologia W21PED-EPiW-NP; 21PED-POWiP-NP; 21PED-RESO-NP dr Marcin Florkowski 19-01-2020; //
15:30 17:00 Prewencja kryminalna w środowisku otwartym W21PED-RESO-NP dr Ernest Magda 20-10-2019; //
15:30 17:45 Wprowadzenie do kryminalistyki Ć11PED-RESO-NP dr Ernest Magda 01-12-2019; //
15:30 18:30 Pedagogika resocjalizacyjna W11PED-RESO-NP dr Ernest Magda 15-12-2019; //
15:30 18:30 Prewencja kryminalna w środowisku otwartym K21PED-RESO-NP dr Ernest Magda 17-11-2019; //
15:30 19:30 Prewencja kryminalna w środowisku otwartym K21PED-RESO-NP dr Ernest Magda 26-01-2020; //
16:15 18:30 Wprowadzenie do kryminalistyki W11PED-RESO-NP dr Ernest Magda 27-10-2019; //
16:30 17:15 Prewencja kryminalna w środowisku otwartym W21PED-RESO-NP dr Ernest Magda 19-01-2020; //
17:15 19:30 Prewencja kryminalna w środowisku otwartym K21PED-RESO-NP dr Ernest Magda 20-10-2019; //
17:30 19:45 Prewencja kryminalna w środowisku otwartym K21PED-RESO-NP dr Ernest Magda 19-01-2020; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.