Rezerwacje

212a A-22

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 24

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji