Plan zajęć

102a A-6

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 15


W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć